Obligaciono pravo - opći i posebni dio

Još malo pa diploma...
Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Odg: Obligaciono pravo - opći i posebni dio

Post by Alniyat »

Zadnja lekcija ti je 'Ugovor u korist treceg lica'. To ti je do 165 str.
Trebalo nam je biti do 192 str. ali nismo stigli preci sve, tako da je ovo jos dobro.  ;)

Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Odg: Obligaciono pravo - opći i posebni dio

Post by Alniyat »

Zbog posjete Tužilaštvu BiH izmjenjen je raspored predavanja i vježbi za ovu sedmicu:

Vježbe: srijeda, 28.12. u terminu od 9:15 - 11:00 (obe grupe)

Predavanja: petak, 30.12. od 9:15 - 11:00.

Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Za studente koji su ove predmete slusali kod prof. dr. Silvije Petrić

Post by Alniyat »

Za one student koji su Obligaciono pravo opći i posebni dio slušali kod prof. dr. Silvije Petrić

Za one koji su položili Obligaciono pravo - opći dio, Obligaciono pravo - posebni dio obuhvata:

- Sticanje bez osnova
- Poslovodstvo bez naloga
- Jednostrana izjava volje
- Docnja
- Zastarjelost
- Promjena subjekata obligacije
- Promjena dužnika
- Ustupanje ugovora
- Asignacija
- Prestanak obligacije

Za one student koji nisu položili Obligaciono pravo - opći dio:

Obligaciono pravo - opći dio obuhvata materiju iz knjige 'Obligaciono pravo - opći dio' autora Abedina Bikića.
Obligaciono pravo - posebni dio obuhvata materiju iz knjige 'Obligaciono pravo - posebni dio' već spomenutog autora.

monet
Posts: 6
Joined: Tue Dec 13, 2011 2:39 pm

Odg: Obligaciono pravo - opći i posebni dio

Post by monet »

1.koja je teorija po nasem ZOO vezano za vrijeme zakljucenja ugovora.. 2. sta su pobojni ugovori i razlozi za pobojnoast

3 posebni slucajevi cesije

4. pretpostavke jednostane kompenzacije

5. pozitvni i negativni interes stranke

Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Odg: Obligaciono pravo - opći i posebni dio

Post by Alniyat »

Pitanja koja su danas bila na ispitu (Obligaciono pravo-opći dio - integralno):

1. Šta su kauzalni i apstraktni ugovori?
2. Vrste punomoći?
3. Uslovi za naknadu štete?
4. Šta se ustupa kod cesije?
5. Kada se obećanje nagrade može opozvati?

+ zadatak:
Prodavac (P) i kupac (K) su zaključili usmeni ugovor o kupoprodaji određene nekretnine za cijenu od 70.000 KM. Da bi smanjili plaćanje poreza, dogovore se da zaključe pismeni ugovor u kome bi cijena bila 50.000 KM. Po dospijeću K plati P cijenu od 50.000 KM. P od K zahtjeva isplatu 70.000 KM iz prvobitnog ugovora. Riješite nastali spor!

Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Odg: Obligaciono pravo - opći i posebni dio

Post by Alniyat »

Vježbe predviđene za petak, 27.4.2012. se odgađaju zbog zakazane posjete Općinskom sudu u Mostaru.

Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Odg: Obligaciono pravo - posebni dio

Post by Alniyat »

Pitanja koja su danas bila na 1. parcijali:

1. Da bi prodavac odgovarao za postojanje materijalnog nedostatka, potrebno je da se kumulativno ispune koji uslovi?
2. Sta je prodaja s pravom prece kupovine?
3. Uslovi koji se trebaju ispuniti da bi se mogao opozvati poklon zbog osiromasenja poklonodavca?
4. Bitni elementi ugovora o zakupu?
5. Definisi ugovor o zajmu i navedi razlike izmedju ovog ugovora i ugovora o posluzi!

+ ZADATAK:
Zd je sa Z-om zakljucio ugovor o zakupu pokretne stvari na 2 god. ali mu jos nije predao predmet zakupa. Poslje toga je zakljucio sa K-om ugovor kojim je K-u prodao tu stvar i odmah mu je predao u posjed. Z zeli zakupljenu stvar za sebe, jer je sklopio valjan ugovor. Prava Z?
Last edited by Alniyat on Thu Jun 14, 2012 6:11 pm, edited 1 time in total.

Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Odg: Obligaciono pravo - posebni dio

Post by Alniyat »

Pitanja sa 2. parcijale:
1. Posljedice smrti jednog od ortaka?
2. a) Definisi ugovor o djelu i b) Nabroji obaveze izvodjaca.
3. Kada se primjenjuje Konvencija?
4. Ugovor o dozivotnom izdrzavanju u korist treceg lica - objasni!
5. Izuzeci od pravila da je ostava besplatan ugovor?

+ zadatak:
Drvosjeca D je vlasniku pilane V predao za rezanje odredjeni br. trupaca. Nakon zavrsetka posla V je slozio izrezanu gradju, a od D-a je primio samo djelimicnu isplatu cijene. Poslje 2 bezuspjesne opomene V je prodao odredjeni dio gradje kako bi za obavljeni posao dobio ostatak ugovorene cijene. Ostalu gradju je stavio D-u na raspolaganje. D je nezadovoljan ovakvim postupkom V-a i trazi naknadu stete od njega. Rjesite nastali spor!
Last edited by Alniyat on Thu Jun 14, 2012 6:11 pm, edited 1 time in total.

Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Odg: Obligaciono pravo - posebni dio

Post by Alniyat »

Literatura za Obligaciono pravo - posebni dio:
- Abedin Bikić, Obligaciono pravo - posebni dio; Sarajevo, 2005. i
- Zakon o obligacionim odnosima (ZOO).

Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Obavještenje

Post by Alniyat »

7. 11. 2012. nema predavanja iz ovog predmeta. O terminu nadoknade studenti će biti naknadno obaviješteni.

Post Reply

Return to “Treća godina”