Krivično-procesno pravo I i II

Još malo pa diploma...
Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Odg: Krivično-procesno pravo I i II

Post by Alniyat »

Ova su pitanja danas bila grupi B:

1. Da li je funkcija presuđenja osnovna krivičnopravna funkcija?
2. Navedi najmanje 3 osnovna prava čovjeka o kojima se raspravlja u krivičnom postupku!
3. Da li je u BiH prihvaćeno gonjenje po privatnoj tužbi?
4. Da li su inkvizitorski sadržaji naglašeni u stadiju optuživanja u krivičnom postupku u BiH?
5. Da li je MKSJ vezan načelom ne bis in idem?
6. Da li se načelo oficijelnosti razvija u inkvizitorskom krivičnom postupku?
7. Sporedni izvori krivičnog procesnog prava. Navedi najmanje 3!
8. Da li je načelo mutabiliteta prihvaćeno u našem krivičnom postupku?
9. Ko ostvaruje funkciju odbrane?
10.Šta pravno normira krivično procesno pravo?
11. Equality of arms?
12. Da li je imovinskopravni zahtjev jedno od građanskopravnih pitanja koja se raspravljaju u krivičnom postupku?
13. Da li se načelo kontradiktornosti raspravlja pred EKLJP?
14. Koji se princip veže za prostorno važenje krivičnog procesnog prava?
15. Nemo iudex sine actore?

Pitanja od 10 bodova:

1.  Objasni pojam nacela legaliteta i nacela oportuniteta, i koje je nacelo kod nas prihvaceno kao pravilo?
2. Procesni instituti koji služe utvrđivanju materijalne istine u krivičnom postupku uključujući inkvizitorsku maksimu i beneficium novorum. Objasnite 2 instituta!
3. Načelo usmenosti na glavnom pretresu?
4. Objavljivanje i pismena izrada presude

-- Rezultati će izaći za 7 dana.
Nece biti popravnog termina.

Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Odg: Krivično-procesno pravo I i II

Post by Alniyat »

Posjeta Tuzilastvu BiH zakazana je za petak, 23.12.2011.

Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Odg: Krivično-procesno pravo I i II

Post by Alniyat »

Par informacija za 2. parcijalu (završni ispit)...
- profesorica je danas odredila datum 2. parcijale,
- parcijala ce biti pismeno umjesto najavljenog usmenog ispitivanja,
- na 2. parcijalu mogu izaci svi. Znaci i oni studenti koji nisu očistili prethodnu godinu  :d055:

Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Odg: Krivično-procesno pravo I i II

Post by Alniyat »

U posjetu Tužilaštvu BiH ide se 26.12. Autobus polazi u 07:30 ispred zgrade Pravnog fakulteta.
Ova posjeta je obavezna.

monet
Posts: 6
Joined: Tue Dec 13, 2011 2:39 pm

Odg: Krivično-procesno pravo I i II

Post by monet »

zna li iko hoce li  biti odrzan sutra ispit iz kpp2, hoce li prof.Hajrija doci ?

Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Odg: Krivično-procesno pravo I i II

Post by Alniyat »

Nece, ispit je odgodjen za 11.2. u 10h - sljedeca subota.  :d055:

Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Odg: Krivično-procesno pravo I i II

Post by Alniyat »

Studenti treće godine će u petak, 27.4.2012. prisustvovati glavnim pretresima pred Općinskim sudom u Mostaru i to u slijedećim terminima:

I grupa: od 9h (čl. 238/1 Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga)

II grupa: od 12h (čl. 383/2 Zloupotreba položaja ili ovlaštenja)

Mole se studenti da sa sobom ponesu lične karte i da se okupe ispred Suda 15 minuta prije početka glavnog pretresa.

Sve vježbe i predavanja predviđene za petak, 27.4.2012. se odgađaju.

Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Obavjestenje

Post by Alniyat »

Upis ocjena iz predmeta KPP, KPP I, KPP II i Penologija ce se obaviti u utorak, 25.09. sa početkom u 12h.
Indeksi se predaju predmetnom asistentu.
Last edited by Alniyat on Mon Sep 24, 2012 12:46 pm, edited 1 time in total.

Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Odg: Krivično-procesno pravo I i II

Post by Alniyat »

U petak, 9. 11. 2012. neće biti vježbi iz KPP I. O terminu nadoknade studenti će biti naknadno obavješteni.

Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Odg: Krivično-procesno pravo I i II

Post by Alniyat »

Pitanja sa testova iz KPP II:

2 boda
1. Ko naređuje prikrivene ili posebne istražne radnje?
2. Da li otvaranju poštanskih pošiljki od strane tužioca moraju prisustvovati dva svjedoka?
3. Šta se sastavlja o svakom pretresanju stana, prostorije ili osobe?
4. Ko naređuje DNK analizu?
5. Da li se uviđaj može vršiti na pokretnim stvarima?
6. Da li je onaj ko drži predmete koji se trebaju privremeno oduzeti dužan ih predati po naredbi suda?
7. Da li je svjedok dužan odazvati se pozivu tužioca?
8. Salvus conductus?
9. Ima li korisnik stana pravo da prisustvuje njegovom pretresanju?
10. Da li naredba o pretresanju stana sadrži pouku o pravu branioca da prisustvuje pretresanju?
11. Da li je DNK analiza obavezna vrsta vještačenja?
12. Po kojem načelu se ocjenjuje iskaz osumnjičenog, odnosno optuženog?
13. Iz koja dva dijela se sastoji vještačenje?
14. Da li je pristup kompjuterskim sistemima i kompjutersko sravnjenje podataka prikrivena istražna radnja?
15. Ko naređuje privremeno oduzimanje imovine radi osiguranja?

10 bodova
1. Imunitet svjedoka (šta obuhvata, kome pripada)
2. U kojim slučajevima je dozvoljeno pretresanje stana ili drugih prostorija bez sudske naredbe i bez prisustva dva svjedoka?
3. Zakonski uslovi za primjenu posebnih istražnih radnji (najmanje četiri - navedi i objasni)
4. Naredba banci ili drugoj pravnoj osobi koja vrši finansijsko poslovanje (objasniti specifičnosti i zakonske uslove)

Post Reply

Return to “Treća godina”