Page 1 of 1

Parcijale, predrokovi, testovi...

Posted: Fri Oct 07, 2011 7:24 pm
by Alniyat
Ako imate informaciju o nekoj parcijali, zadaći ili testu koji ovdje nedostaju pošaljite mi pp sa sljedećim informacijama:

- naziv predmeta
- o čemu se radi ( test, parcijala, predrok ili nešto drugo što smatrate da bi trebalo biti u ovoj temi )
- datum održavanja.

Odg: Parcijale, predrokovi, testovi...

Posted: Mon Apr 02, 2012 8:42 pm
by Alniyat
[align=center]PARCIJALNI ROKOVI (VI SEMESTAR)[/align]

OBLAGACIONO PRAVO - POSEBNI DIO


SOCIJALNO PRAVO


MEĐUNARODNO JAVNO PRAVO II


FISKALNE FINANSIJE I FISKALNO PRAVO


KRIVIČNO PROCESNO PRAVO II


PRAVO EVROPSKE UNIJE


PRAVO ZAJEDNIČKOG TRŽIŠTA (izborni predmet)


CIVILNO DRUŠTVO (izborni predmet)