PFSA: Autorsko pravo i pravo industrijskog vlasništva

Podforum za studente koji studiraju po starom nastavnom planu i programu.
silverdoom
Posts: 43
Joined: Wed Mar 17, 2010 10:27 pm

Odg: Autorsko pravo

Post by silverdoom »

Ja koliko sam skonto, ona ima jedno 5-6 testova, koje stalno vrti! E sad, trebas naci sva pitanja od septembra ili oktobra pa do marta. Svaki test ima 10 pitanja, znači šest testova = 60 pitanja!  (H)

Pravnica__21
Posts: 20
Joined: Sat Mar 06, 2010 11:47 pm

Odg: Autorsko pravo

Post by Pravnica__21 »

Sva ova pitanja koja se vrte imaju na usp.ba , al ta stranica vise ne radi...

mija
Posts: 91
Joined: Thu Oct 08, 2009 12:07 pm

Odg: Autorsko pravo

Post by mija »

ima li netko ta pitanja pa da posalje na *****@yahoo.com?!
ja sam ih imala sve al mi je crko stari komp i sve je izgubljeno...

Kolegice, razmjena materijala ide preko info@epravo.ba . Na taj način, svi imaju korsti od razmijenjenih materijala...tako da ako neko ima...neka pošalje na gore navedeni mail portala...i bit ce objavljeno.
Hvala!

:d055:
Last edited by mija on Sun Mar 21, 2010 6:57 pm, edited 1 time in total.

iron_zorro
Posts: 10
Joined: Sun Mar 21, 2010 11:04 pm

Odg: Autorsko pravo

Post by iron_zorro »

kako doći do tih pitanja i jesu li postavljeni u skriptarnici???

Rimljanka
Posts: 18
Joined: Tue Mar 23, 2010 4:22 pm

Odg: Autorsko pravo

Post by Rimljanka »

Da,kako doci do tih pitanja? Ja ne mogu otvoriti skriptarnicu,jer nemam dovoljno napisanih postova... Sad trebam cekati da ih napisem 10-tak,pa skinuti pitanja,pa poceti uciti... :|  :w849:

Rimljanka
Posts: 18
Joined: Tue Mar 23, 2010 4:22 pm

Odg: Autorsko pravo

Post by Rimljanka »

A ima li bilo sta iz Autorskog>?

altea
Posts: 29
Joined: Sat Jun 27, 2009 1:59 pm

Odg: Autorsko pravo

Post by altea »

Imam ja neka pitanja iz autorskog prava..................

Legally Blonde
Posts: 1250
Joined: Fri Feb 20, 2009 1:39 pm

Odg: Autorsko pravo

Post by Legally Blonde »

Ako imate pitanja iz autorskog  koja vec nisu u skriptarnici onda molim vas da posaljete na nas mail : info@epravo.ba, kako bismo postavili u skriptarnicu, pa da svima budu na raspolaganju.
Samo u mailu napisitie naziv predmeta, pitanja ili skripta i PF SA...

Ima skripta iz autorskog u skriptarnici...  :d055:
A pitanja su na ovom linku:

http://epravo.ba/index.php?action ... w;down=311
pa uporedite, ako ima nesto jos posaljite... bit cemo zahvalni. ;) :p031:
Last edited by Legally Blonde on Wed Mar 24, 2010 9:09 am, edited 1 time in total.

altea
Posts: 29
Joined: Sat Jun 27, 2009 1:59 pm

Odg: Autorsko pravo

Post by altea »

Pitanja iz autorskog prava:

1) sistem registracije patenta
2) uslovi priznanja patenta
3) kakvo je kod nas prvenstvo u vezi prijave
4) šta su imovinskopravna ovlaštenja autora,šta štite i razlika između tjelesnog i bestjelesnog ovlaštenja
5) ko je autor
6) ko su koautori filmskog djela po našem pravu
7) prestanak prava žiga nekorištenjem
8) konvencija koja štite žig
9) kumulativna zaštita kod industrijskog dizajna
10) koliko traje pravo na industrijski dizajn
11) koji je sud nadležan za rješavanje krivičnih slučajeva u odnosu na pravo intelektualne svojine
12) produženje prava na industrijski dizajn
13) najveće sličnosti autora i umjetnika izvođača
14) razlike i sličnosti kolektivnog žiga i geografske oznake
15) prinudna licenca
16) ovlaštenja kod prava pronalaska i šta ona sadrže
17) koje vrste patenta nas zakon poznaje
18) videogram,uslovi zaštite,predmet zaštite
19) šta je to koautorsko djelo prema našem zakonu
20) koja lica nisu interpretatori
21) nabroj 5 tužbenih zahtijeva za zaštitu prava intelektualnog vlasništva
22) ko ima pravo na naknadu nematerijalne štete
23) šta je to poslovna tajna,i koje su njene prednosti u odnosu na patent
24) šta je poslovna tajna
25) izuzeci patentibilnosti
26) položaj stranca u BiH prilikom registracije patenta
27) kolektivni žig
28) prenos autorskog prava inter vivos i mortis causa
29) kolektivni žig je
30) pravo proizvođaca fonograma
31) izuzeci u zakona u vezi računskog programa
32) madridskog aražmana
33) subjekt prava biljne sorte
34) prava EU reguliše autorsko pravo putem
35) rimska konvencija
36) pronalašač x je nosilac patenta sa skraćenim trajanjem na pronalsku usisivača koji pri radu ne proizvodi buku. u svom daljem istraživanju usavršio je ovaj pronalazak dodavanjem filtera za zrak,te je podnio još jednu patentnu prijavu,kako bi zaštito to poboljšanje. o kojoj kategoriji patentnog prava se ovdje radi,koja je sudbina patentne prijave i zašto???
37) zadatak Violeta i Milka
38) šta je to interpretacija
39) postupak priznavanja patenta
40) šta se ne štiti malim patentom
41) nabrojati 5 konvencija za zaštitu autorskog prava
42) načelo specijalnosti kod žiga znači
43) koji sistem je prihvaćen kod nas za priznavanje žiga
44) tužbe za zaštitu industrijskog vlasništva
45) vrste zaštite i obim zaštite naslova autorskog djela
46) izvorno djelo
47) vrste licence i koja je obaveza davaoca licence,a koja je obaveza sticaoca licence
48) proizvođać baze podataka
49) navesti uslove zaštite oznake geografskog porijekla
50) vrste autorskog ugovora
51) vrste pronalaska
52) proizvođac videograma
53) konvencija koja reguliše ind.dizajn
54) uslovi za zaštitu topografije integ.kola
55) ko poništava patent i koja su dejstva poništenja
56) iscrpljnje/konzumacija patenta
57) trips
58) nešto oko funkcije žiga u prometu
59) koje subjekt zaštite kod baze podataka
60) patent i mali patent traju
61) interpretacija je
62) uslovi zaštite kod biljne sorte
63) principi bernske konvencije
64) koja su četiri tipa nelojalne konkurencije
65) restriktivne klauzle ugovora o licenci
66) šta je pravo slijeđenja
67) novost pronalaska
68) izdavački ugovor,obaveze izdavača
69) autorsko djelo i autor
70) šta je pronalazačko pravo,a šta patentno,ko su titulari prava koja im je sadržina
71) patentna prijava sadrži
72) pravo pokajanja spada u koje pravo
73) uslovi zaštite dizajna
74) šta je prinudana licenca,ko je daje i pod kojim uslovom
75) od kad traje patent
76) 3 načina produženja žiga

Sretno!!!

silverdoom
Posts: 43
Joined: Wed Mar 17, 2010 10:27 pm

Odg: Autorsko pravo

Post by silverdoom »

To su ta pitanja (H) sto sam ja ucio i polozio. I kad dobijes pitanje nabroj 5 konvencija napisi puni naziv konvencije (npr. Konvencija o zaštiti umjetnika izvođača, proizvođača fonograma i organizacija za radiodifuziju) , a ne samo da napises Rimska konvencija. To ti nosi 0 bodova :dunno:

Post Reply

Return to “Stari nastavni plan i program”