Stvarno pravo

Sad ste već na pola puta...
MarcusTulliusCicero
Posts: 9868
Joined: Fri Feb 20, 2009 12:49 am
Contact:

Stvarno pravo

Post by MarcusTulliusCicero » Tue Jul 21, 2009 1:17 am

Naslov sve govori... :d055:

zlatni
Posts: 9
Joined: Thu Dec 10, 2009 4:24 pm

Odg: Stvarno pravo

Post by zlatni » Thu Dec 10, 2009 4:40 pm

Kad ce rezultati :moli:

Admir_zizou
Posts: 10
Joined: Sat Dec 12, 2009 11:02 pm

Odg: Stvarno pravo

Post by Admir_zizou » Thu Mar 11, 2010 12:23 am

ima li ko kakvih pitanja koja budu na ispitu

aamelaa
Posts: 98
Joined: Fri Nov 06, 2009 10:00 pm

Odg: Stvarno pravo

Post by aamelaa » Fri Feb 04, 2011 1:35 am

Moze li neko od kolega napisati neka od pitanja sa prvog roka? I kako je bilo na usmenom, sta pita, i kako pita? Hvala  ;)

Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Odg: Stvarno pravo

Post by Alniyat » Sat Mar 19, 2011 9:09 pm

Profesorica je na zadnjem satu rekla da nam je pored knjige '' Stvarno pravo '' (Vedris - Klaric)
potreban je i jedan dio iz knjige ''Transformacija stvarnog prava u Bosni i Hercegovini'' , prof. dr. M. Povlakić.
Od 81 - 202 str.

net277
Posts: 5
Joined: Sun Feb 13, 2011 2:50 pm

Odg: Stvarno pravo

Post by net277 » Thu Apr 07, 2011 9:08 pm

neka od pitanja 7.4.2011

-nacelo akcesornosti
-tradicija ocitovanja
- modus stjecanja prava na nekretninama
akcio confesona
-akcio negatoria , kako treba glasiti tuzbeni zahtjev, sta tuzitelj mora dokazati
- pribiljezba
- smetanje posjeda moze biti izvrseno
-polozaj pojedinih suvlasnika s obzirom na cijelu stvar
- razlika izmedju upotrebe i koristenja

Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Odg: Stvarno pravo

Post by Alniyat » Fri Apr 08, 2011 11:00 pm

Vidila sam da su danas izasli rezultati. Pa sta je ono... bas niko nije polozio.  :|
Last edited by Alniyat on Sat Apr 16, 2011 4:43 pm, edited 1 time in total.

Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Odg: Stvarno pravo

Post by Alniyat » Thu Apr 28, 2011 6:37 pm

Na parcijalu koja ce se odrzati 26. 5. 2011. imaju pravo izaci samo redovni studenti koji su prvi put upisali 2. godinu.

Gradivo za parcijalu - zakljucno s pravom vlasnistva.
Last edited by Alniyat on Mon May 16, 2011 3:17 pm, edited 1 time in total.

Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Odg: Stvarno pravo

Post by Alniyat » Thu Jun 09, 2011 10:27 pm

Pitanja koja su bila na 1. parcijali:

1. Prema pozitivnim propisima u FBiH stvarna prava su: (zaokruži tačne odgovore)
a) pravo vlasništva
b) pravo zakupa
c) posjed
d) građenje na tuđem zemljištu
e) pravo stvarnih služnosti
f) susjedska prava
g) pravo zadržanja
h) pravo zaloga
i) zemljišni dug
j) imisije
k) zastara

2. Šta je nezakonit posjed?
3. U posjedovnom sporu se raspravlja o savjesnosti posjednika? (zaokruži)
DA    NE

4. Alikvotni dio je ________________________________.
5. Za sticanje prava vlasništva dosjelošću na pokretnoj stvari, potrebno je vršiti faktičku vlast na toj stvari u vremenskom periodu koji iznosi: _______________________________.
6. Pravo jednog suvlasnika da zahtjeva diobu stvari koja je predmet suvlasništva zastarjeva u roku od 20 godina od zasnivanja suvlasničke zajednice. (zaokruži)
DA    NE

7. Načelo numerus clausus stvarnih prava znači _______________________________________.
8. Predpostavke za sticanje prava vlasništva od nevlasnika su: ( zaokruži tačne odgovore )
a) zakonit posjed stjecaoca
b) naplatan pravni posao
c) savjestan otuđivalac
d) savjestan stjecalac
e) pokretna stvar
f) afekciona vrijednost stvari

9. Titulus za stjecanje prava vlasništva derivativnim putem na pokretnim stvarima je ____________________________.
10. Vlasnik podiže reivindikaciju kada ______________________________________.
11. Posjed mogu stjecati i one fizičke osobe koje imaju ograničenu poslovnu sposobnost ili uopće nemaju poslovnu sposobnost. (zaokruzi)
DA    NE

12. Simbolička tradicija je ___________________________________.
13. Subjektivni rok za samopomoć iznosi __________________________________.
14. Na uređenje usujedskih odnosa u našem pravnom sistemu se primjenjuju odredbe ______________________________.
15. Okupacijom fizička osoba može steći pravo vlasništva na napuštenim pokretnim  i nepokretnim stvarima. (zaokruži)
DA    NE

16. Nabrojite okolnosti koje dovode do prekida toka roka dosjelosti!
17. Ako je vlasnik zaključio sa više osoba posebne pravne poslove radi prenosa prava vlasništva na istoj pokretnoj stvari koja je individualno određena, tada vlasništvo stječe osoba ___________________________________.
18. Šta je cessio vindicationis?
19. Koliki je i od kad se računa rok za podizanje reivindikacije?
20. Ko ima ulogu tužitelja kod actio publiciane?
21. Ako je neko od tuđeg materijala svojim radom izradio novu stvar, ko će postati njem vlasnik?
22. Nalaze li se vlasnik ukradene stvari i osoba, koja mu je tu stvar ukrala i drži je u posjedu, u odnosu posrednog i neposrednog posjednika? Objasnite!
23. U čemu je osnovna razlika između zajedničkog vlasništva i suvlasništva?
24. Odluka suda u parnici zbog smetanja posjeda se zove _____________________________.
25. Osnovni tužbeni zahtjev kod reivindikacije glasi na _____________________________ a sporedni na _____________________________.
26. Šta je ius tollendi?

+ 3 zadatka.

1. U zgradi koja se nalazi u suvlasništvu 4 osobe sa jednakim suvlasničkim udjelima, treba izvršiti radove na fasadi (krečenje i postavljanje novih oluka). Trojica suvlasnika se da izvrše te radove o svom trošku , a četvrti ne želi učestvovati u tome. Zgrada je popravljena i za popravke isplaćeno 1000KM. Suvlasnici koji su učestvovali u popravci tuže suvlasnika koji nije pristao na popravku i zahtijevaju da isplati 250KM, kao dio troškova koji otpada na njega.
a) hoće li oni uspjeti sa tužbom? Obrazložite!
b) pošto je zgrada popravljena, opet se ova trojica dogovore, protivno volji četvrtog suvlasnika, cijelu zgradu prodati. Mogu li to oni učiniti? Zašto?

2. A je 20.3.2001. stekao savjestan posjed na pokretnoj stvari koja je bila u vlasništvu druge osobe. 1.9.2001. je nastupio zastoj toka roka dosjelosti koji je trajao do 20.4.2002. Izračunajte kada je A stekao dosjelošću pravo vlasništva na toj stvari.

3. A je kupio zlatnu ogrlicu B znajući da ona potiče iz zlatarske radnje koja je nedavno bila opljačkana. 14 mjeseci poslje pljačke sretne ga na ulici vlasnik opljačkane radnje C i prepozna mu na vratu tu ogrlicu, pa odmah podigne posjedovnu tužbu tražeći njen povrat.
a) kakav je posjednik A, po kriteriju kvalitete posjeda? Obrazložite!
b) hoće li C uspjeti sa posjedovnom tužbom? zašto?
Last edited by Alniyat on Mon Jul 04, 2011 12:40 pm, edited 1 time in total.

Alniyat
Posts: 514
Joined: Wed Aug 26, 2009 10:36 am

Odg: Stvarno pravo

Post by Alniyat » Sun Aug 28, 2011 1:15 am

Izasli su rezultati pismenog ispita radjenog 26.8. :

http://www.pf.unmo.ba/page6804017.aspx

Usmeni ispit je zakazan za ponedeljak, 5.9. u 9h. ( zgrada PF, kabinet D205 )

Post Reply

Return to “Druga godina”