Page 1 of 1

VPŠ: Treća godina - Smjer Menadžment i organizacija | Opšta diskusija

Posted: Tue Aug 20, 2013 7:10 pm
by STUDOMAT
Tema za opšte diskusije studenata treće godine studija Visoke poslovne škole, smjer Menadžment i organizacija, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.