PFSA: Moderne pravne kodifikacije

Podforum studenata druge godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
melihabebasch
Posts: 45
Joined: Thu Jan 26, 2012 9:40 pm

PFSA: Moderne pravne kodifikacije

Post by melihabebasch »

zna li neko koliko ima pitanja iz mpk na 2.parc? unaprijed hvala

Nejra4
Posts: 3069
Joined: Wed Nov 10, 2010 11:05 pm

PFSA: Moderne pravne kodifikacije

Post by Nejra4 »

5 pitanja, po 10 bodova.

melihabebasch
Posts: 45
Joined: Thu Jan 26, 2012 9:40 pm

PFSA: Moderne pravne kodifikacije

Post by melihabebasch »

:mig: hvala puno!

freakystyley
Posts: 232
Joined: Sat Sep 17, 2011 12:22 am

PFSA: Moderne pravne kodifikacije

Post by freakystyley »

Da li je ista satnica ostala, jesu li svi vanredni u 17 sutra?

Dincica_
Posts: 949
Joined: Sun Oct 07, 2012 5:48 pm

PFSA: Moderne pravne kodifikacije

Post by Dincica_ »

Da, svi vandredni su u 17.

Neshkash
Posts: 186
Joined: Thu Nov 04, 2010 6:47 pm

PFSA: Moderne pravne kodifikacije

Post by Neshkash »

evo ostalih 10 pitanja koja su ostala neodgovorena za 2.parc:

1.Razlika između Francuskog i Austrijskog zakonika.
Austrijski gradjanski zakonik broji 1502 clana i podijeljen je na kraci uvod i tri dijela. FGZ broji 2281 clana i podijeljen je na uvod, knjiga I, knjiga II, knjiga III. Izvori AGZ su rimsko i prirodno pravo, a izvori FGZ su rimsko, kanonsko, obicajno, revolucionarno, pravna nauka, kraljevske uredbe. AGZ se.posmatra kao kontrakodifikacija FGZ. FGZ u Evropi nije uticao na Austriju, AGZ se primjenjivao u zemljama Austrijske carevine.


2.Uporediti nastanak Francuskog i Švajcarskog građanskog zakonika.
Ideja o izradi zakonika za svaku pravnu oblast bila je inicirana jos od vodja Francuske gradj.revolucije. Ideja kodifikacije prava pojavila se u Svajcarskoj nakon kratkotrajne francuske okupacije.FGZ, koji je uveo Napoleon Bonaparta bio je peti zvanicni pokusaj izrade gradjanskog kodeksa. Zadatak da izradi nacrt opsteg gradj zakonika Svajcarske dobio je Eugen Huber, profesor prava na Univerzitetu u Bernu. Procedura izrade FGZ trajala je 4 godine. 1907 god je parlament usvojio Svajcarski zakonik a 1912 je stupio na snagu.

3.Uslovi za nastanak kodifikacije u 19. vijeku.
Nacionalna država, koja se javlja u ovo doba jeste država čija se teritorija podudara sa teritorijom koju naseljava određeni narod. Nacionalne države se opredjeljuju za kodifikaciju prava, te se taj proces ogledao u donošenju pisanih ustava u evropskiim kontinetalnim zemljama te kodifikovanju javnog i privatnog prava. Tako je svaka evropska zemlja 19.vijeka usvojila vlastitu kodifikaciju..
Te sve kodifikacije su nastale kao rezultat prosvjetiteljstva, naastale su uglavnom pod uticajem učenja škole prirodnog prava, kodifikacije 19.vijeka prestavljaju izraz pozitivističkog pristupa pravu, ove kodifikacije su korištene kao sredstvo državne imperijalne politike te one imaju težnju ka pojednostavljenju prava i olakšavanju pristupa pravu.
Kodifikacije 19.vijeka se mogu podijeliti na one koje su rezultat revolucionarnog pokreta i na one koje konsoliduju postojeće stanje društvenih odnosa.

4.Uporediti slicnosti i razlike u recepciji Francuskog i Švajcarskog građanskog zakonika.
Tokom Napoleonovih osvajanja Zakonik se proširio daleko izvan Francuske, te se zajedno sa Zakonikom širila i francuska pravna nauka, praksa jezik i kultura. To je bilo vrijeme kolonijalnih osvajanja kada je Francuska željela dati model modernom svijetu.Zakonik se proširio u Belgiji, Luksemburgu, Pijemontu, dijelovima Italije, Holandije, Njemačke, Napulju, Švajcarskoj i Varšavi.
U Evropi ovaj zakonik nije uticao na Austriju koja je 1811. uradila vlastitu „kontrakodifikaciju“.

Švajcarski građanski zakonik je odmah po usvajanju izazvao oduševljenja, uticao je na kodifikaciju u Italiji i Grčkoj, ali je potpuna recepcija ovog zakona bila samo u Turskoj..Naime, nakon proglašenja republike Turske 1922 iz osmankog perioda je nasljeđena Medžella koja je bila kodifikacija šerijatskog građanskog prava.Međutim kasniji revolucionarni režim ukida šerijatsko pravo i usvaja se Švajcarski zakonik. Prema nekim objašnjenjima smatra se da je izbor Švajcarskog građanskog zakonika bila puka slučajnost, a prema drugom objašnjenju jeste da je izabran zbog svoje kratkoće, jasnoće i francuskog jezika koji je bio mnogo više raširen u Turskoj, te se sve govorilo u korist francuskog jezika.

5.Uporediti karaktere Francuskog i Austrijskog gr.zakonika
Francuski građanski zakonik je ocjenjivan kao zakonik prijelaznog perioda, po svom sadržaju Zakonik podržava centralne ideje vremena u kome je teskt nastao. Te ideje su: sekularizam, prava pojednica, sloboda, jednakost i autoritet.
Ideje sekularizma tražila je potpuno odvajanje civilnog i kanonskog prava, te Zakonik eksplicira političko-pravnu filozofiju prava pojednica izraženu u Deklaraciji o pravima čovjeka i građanina iz 1789.  Ideja slobode je prezeta iz kanonskog prava, dok je jednakost ideja preuzeta iz građanske revolucije te je ona izvorno značila jednakost za svakoga bez obzira na klasu ili ličnost. Ova ideja je vremenom ograničena, tako se ona odnosila samo na muškarce i francuske državljane, jednakost muškarca i žene je trajala kratko, a stranac koji je boravio u Francuskoj imao je prava koja su zavisila od prava Francuza u njegovoj državi.

U vrijeme kada je izvršena kodifikacija građanskog prava u Austriji, ova zemlja i Francuska bili su glavni politčki neprijatelji. U tom smislu AGZ može da se posmatra kao „kontrakodifikacija“ Francuskog građanskom zakoniku, te AGZ nije bio pod uticajem ideje političke demokratije i narodnog suvereniteta.. Među principima privatnog prava koje uspostavlja ovaj zakonik treba spomenuti:
- princp indvidulane slobode
-princip konsenzusa

6.Uporediti sistem i karakter njemackog i svajcarskog zakonika
Njemački građanski zakonik ima 2385 članova podjeljenih u pet knjiga.Prva knjiga sadrži Opšti dio i govori o licima, definiciji stvari, klasifikaciji pravnih poslova, rokovima i datumima, zastari vršenju prava.Druga knjiga sadrži obligaciono pravo i govori o sadržaju obligacija. Treća knjiga sadrži stvarno pravo i bavi se pitanjima kao što su : stvari, vlasništvo, posjed, služnosti. Četvrta knjiga govori o porodičnom pravu, peta knjiga sadrži propise nasljednog prava. (ovo je sistem Njemačkog zakonika)

Ovaj zakonik nije namjenjem građanima nego profesionalnim pravnicima, zato je njegov jezik stručan i apstraktan.. Po sadržaju izražava ideje buržoaskog liberalizma, Njemački gr.zakonik spada  u konzervativne pravne kodifikacije. ( Karakter Njemačkog zakonika)

Švajcarski građanski zakonik se sastoji od uvodnog dijela i četiri knjige. Prva knjiga govori o licima, druga o porodičnom pravu, treća o naslijeđu a četvrtva o vlasništvu.Peta knjiga govori o obligacijama.Ova podjela potiče iz učenja pandektističke škole. (sistem Švajcarskog zakonika)

Ovaj Švajcarski zakonik ima sljedeće odlike:
- narodni jezik
- namjerna nepotpunost propisa
- široka upotreba opštih odredaba koje ostavljaju mjesta sudijama da ih specificiraju.

7. sličnosti i razlike između švajcarskog i njemačkog zakonika?
Njemački građanski zakonik ima 2385 članova koji su podjeljeni u 5 knjiga, dok Švajcarski zakonik se sastoji od uvodnog dijela i četiri knjige.
Dva glavna izvora Njemačkog zakonika jesu Rimsko pravo i Njemački običaji, dok  u Švajcarskom zakoniku su osnovni izvori: Švajcarski običaji, Njemačka pravna tradicija te Francuska pravna tradicija.
Karakter Njemačkog zakonika jeste da taj zakonik je nastao od učenja pandektističke škole, da nije namijenjem građanima nego profesionalnim pravnicima. Ovaj zakonik sadrži ideje liberalizma.
Kod Švajcarskog zakonika jeste da ima sljedece karakteristike:
-narodni jezik
-namjerna nepotpunost propisa
-široka upotreba opštih odredaba koje ostavljaju mjesta sudijama da ih specificiraju.

Recepcija Njemačkog zakonika jeste da je Njemački građanski zakonih imao velikog uticaja i u Grčkoj, odnosno grčki pravnici su se okrenuli idejama Bizantije i bizantskog prava što ih je dovelo do Njemačke i Njemačkog građanskog zakonika. Ovaj zakonik je uticao i na kodifikacije u istočnoj, centralnoj Evropi, Jugoistočnoj Aziji i na Dalekom istoku te i na kodifikacije u Latisnkoj Americi.
Tako je Švajcarski građanski zakonik izazvao oduševljenja, ono što je vezano za Njemačku sa ovim zakonom jeste da je bilo prijedloga da se u Njemačkoj usvoji ovaj Švajcarski građanski zakonik. Također je ovaj zakonik imao velikog utjecaja i na Tursku, te je umjeesto šerijatskog prava uveden Švajcarski zakonik.
8.izvora svih zakonika modernih kodifikacija...
a) FRANCUSKI: rimsko pravo, kanonsko, obicajno, kraljevske uredbe, revolucionarno, pravna nauka.
b) AUSTRIJSKI: rimsko pravo, prirodno pravo.
c) NJEMACKI: rimsko pravo, njemacki obicaji.
d) SVAJCARSKI: svajcarski obicaji, njemacka pravna tradicija, francuska pravna tradicija.
e) OSMANSKI: kodifikacija serijatskog prava.
f) EGIPATSKI: sinteza evropskih i islamskih ustanova.
g) OPSTI IMOVINSKI ZAKONIK: obicaji, sudska praksa i zakoni izdavani u CG prije nastanka ove kodifikacije.
9.Šta se očekivalo od donošenja modernih kodifikacija?  Ocekivalo se da ce kodifikacije uciniti pravo dostupnim prosjecnom gradjaninu.
10. Sa kojim ocekivanjima su docekane kodifikacije modernog doba i da li su ta ocekivanja ostvarena ?
Odredjeni pesimizam u pogledu buducnosti kodifikacija proizlazio je iz pretjeranih i nerealisticnih ocekivanja. Prvenstveno,ocekivalo se da kodifikacija bude sveobuhvatna. U savremeno doba takve kodifikacije nisu moguce,ali kodifikacije pojedinih pravnih grana jesu.Dalje,ocekivalo se da ce kodifikacije uciniti pravo dostupnim prosjecnom gradjaninu.To se nije desilo, ali su kodifikacije ucinile pravo dostupnim pravnicima.

Hellboy
Posts: 50
Joined: Mon Oct 03, 2011 2:03 am

PFSA: Moderne pravne kodifikacije

Post by Hellboy »

Na prvoj parcijali sam imao 20 bodova, a nisam radio esej.Da li to znaci da moram uraditi 4/5 pitanja da bi dobio 6 ili ?

Nejra4
Posts: 3069
Joined: Wed Nov 10, 2010 11:05 pm

PFSA: Moderne pravne kodifikacije

Post by Nejra4 »

Trebaš uraditi 3.5 pitanja haha, eto 4 :D

Neeira
Posts: 86
Joined: Fri Sep 21, 2012 12:29 am

PFSA: Moderne pravne kodifikacije

Post by Neeira »

zna li neko odgovor na pitanje: Nabroj 5 kodifikacija predmodernog dobra i objasniti?  :)

Lady_S
Posts: 275
Joined: Mon Sep 02, 2013 11:11 pm

PFSA: Moderne pravne kodifikacije

Post by Lady_S »

Zna li neko kad ce rezultati?

Post Reply

Return to “II godina”