PFSA: Pravne kulture (izborni predmet)

Podforum studenata druge godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
barak
Posts: 149
Joined: Wed Nov 11, 2009 8:11 pm

Odg: PFSA: Pravne kulture (izborni predmet)

Post by barak »

izlazim ja :D usput imas li odgovor na ovo pitanje pojam kopmarativnog prava ne mogu nigdje da nadjem

Ana anana
Posts: 7
Joined: Mon Jan 24, 2011 10:51 pm

Odg: PFSA: Pravne kulture (izborni predmet)

Post by Ana anana »

i ja izlazim :)

arijen
Posts: 515
Joined: Sun Nov 29, 2009 10:41 pm

Odg: PFSA: Pravne kulture (izborni predmet)

Post by arijen »

eh super,znaci necu biti jedina :D ..a ni ja to nisam mogla naci, kao i jos neka pitanja:)ali ja bih napisala onu prvu recenicu:  Moderno komparativno pravo je sistemsko bavljenje pravnim normama na komparativnoj osnovi..Ne znam sta bih drugo mogla reci  :S

Ana anana
Posts: 7
Joined: Mon Jan 24, 2011 10:51 pm

Odg: PFSA: Pravne kulture (izborni predmet)

Post by Ana anana »

hajde ljubim vas da mi neko copy onih trideset ispitnih pitanja kod karcica ili koliko ih vec ima ne mogu da ih otvorim u dokumentima :(( hvala unaprijed .

barak
Posts: 149
Joined: Wed Nov 11, 2009 8:11 pm

Odg: PFSA: Pravne kulture (izborni predmet)

Post by barak »

PORTAL ZA PRAVNIKE I STUDENTE PRAVA U BIH
PRAVNE KULTURE
ISPITNA PITANJA
WWW.epravo.ba
INFO@epravo.ba
WWW.epravo.ba
2 WWW.epravo.ba
PRAVNE KULTURE
Ak.2009/10 godina
Prof. dr. Fikret Karčić
Ass. Ehlimana Memišević
ISPITNA PITANJA
(Konkretne formulacije ispitnih pitanja mogu varirati)
1. Pojam komparativnog prava
2. Antropološko usmjerenje u nauci komparativnog prava
3. Pojam pravne kulture
4. Načini izučavanja pravnih kultura
5. Taksonomija pravnih kultura
6. Poznate klasifikacije pravnih kultura (Zweigert-Kotz, R. David, H. P. Glenn, U.
Mattei)
7. Religijske pravne kulture (religijski pravni sistemi)
8. Osnovne karakteristike zapadne pravne kulture prema Haroldu J. Bermanu
9. Osnovne karakteristike evropske pravne kulture prema Franzu Wieackeru
10. Poreñenje Common Law i civilne pravne kulture (interpretacija tabele)
11. Poreñenje Common Law, civilnog prava, socijalističkog prava i islamskog prava
(interpretacija tabele)
12. Osnovne karakteristike američke pravne kulture
13. Presuda Merbury v. Madison iz 1803. godine
14. Presuda Cohens v. Virginia iz 1821. godine
15. Presuda Plessy v. Ferguson iz 1896. godine
16. Presuda Brown v. Board of Education (Školski odbor) iz 1954. godine
17. Koncept kanonskog prava: ius divinum i ius humanum
18. Periodi u razvoju kanonskog prava
19. Zakonik kanonskog prava iz 1917. godine: sadržaj i karakteristike
20. Zakonik kanonskog prava iz 1983. godine: sadržaj i karakteristike
21. Šerijat u sekularnoj državi: „od prava do etike“
22. Taklid i idžtihad
23. Metodi reforme šerijatskog prava: takhayyur, maqasid al-sharia
24. Značaj bosanskog iskustva u tumačenju Šerijata za Zapad
25. Da li je moguća koegzistencija Šerijata i demokratije
26. Pojam mješovitih pravnih kultura/sistema
27. Pravni sistem Južne Afrike i Škotske kao mješoviti pravni sistemi
28. Pravni sistem Indije
29. Faktori koji utiču na opstanak mješovitih pravnih sistema
30. Poreñenje zapadnih i ne-zapadnih pravnih kultura (interpretacija tabele prof.
Volkmara Gessnera)

arijen
Posts: 515
Joined: Sun Nov 29, 2009 10:41 pm

Odg: PFSA: Pravne kulture (izborni predmet)

Post by arijen »

Zna li neko sta treba pisati konkretno  u Serijatu u sekularnoj drzavi od prava do etike, ovo mi je nekako preopsirno

barak
Posts: 149
Joined: Wed Nov 11, 2009 8:11 pm

Odg: PFSA: Pravne kulture (izborni predmet)

Post by barak »

ja sam ovako sklopio odg:
Poslije drugog svjetskog rata u bih je prihvaćen marksistički koncept sekularne države- 1946g dolazi do ukidanja šerijatskih sudova u bih. bosanski muslimani su se našli u situaciji bez presedana. postavljo se pitanje kakav je značaj šerijatkog prava u državi bez šerijatksih sudova. Značaj je bio dvpstruk. prvenstveno se naglašavbalo da šerijatska norma nije tipična pravna norma nego je prije pravilo ponašanja u skladu sa etičkim moralnim i nekada pravnim sankcijama. na ovaj način šerijatski propisi u bih su se transformisali u religijske i etičke norme i kao takvi su relevantni za mislimane. na drugoj strani se ističu ciljevi vijelog sistema islamskih normi. reformistički orjentisani mulslimanski učenjaci iz bih su naglašavali da su ovi ciljevi nepromenjivi bez obzira na mjesto i vrijeme :D


e to je to sada ako ti meni mozes pomoci :D ne mogu da nadjem sljedece:
Presuda Cohens v. Virginia
Taklid i idžtihad
Metodi reforme šerijatskog prava: takhayyur, maqasid al-sharia
Osnovne karakteristike američke pravne kulture :D

Gabrielle
Posts: 2652
Joined: Tue Oct 27, 2009 9:34 pm

Odg: PFSA: Pravne kulture (izborni predmet)

Post by Gabrielle »

Politicko i profesionalno pravo?

barak
Posts: 149
Joined: Wed Nov 11, 2009 8:11 pm

Odg: PFSA: Pravne kulture (izborni predmet)

Post by barak »

znam samo da su 2 od 3 obrasca klasifikacije uge mattei-a vladavina politickog prava, tradicionalnog prava, profesionalnog prava

aldy21
Posts: 44
Joined: Sun Oct 31, 2010 1:27 am

Odg: PFSA: Pravne kulture (izborni predmet)

Post by aldy21 »

jel može neko da napiše koja su pitanja bila na zadnjem roku.. :k837:
prije ču ustav da riješim,nego ovo :@

Post Reply

Return to “II godina”