Debatologija - Opšta diskusija

Debatujte i zaradite mjesečni džeparac!

Moderator: STUDOMAT

Debatologija
Posts: 594
Joined: Mon Apr 08, 2013 1:34 am

Debatologija - Opšta diskusija

Post by Debatologija » Mon May 04, 2015 12:22 pm

POBJEDNICI:

1.      SEDMICA – cisto bosanski

2.      SEDMICA – sayit!

3.      SEDMICA – cisto bosanski

4.      SEDMICA – glowsun

5.      SEDMICA – Flora

Premda su izabrani najbolji sedmični pobjednici, neće biti izabran najbolji mjesečni pobjednik jer niti jedan debatant nije debatirao o svim tezama tokom takmičarskog mjeseca, što je jedan od preduslova za osvajanje novčane nagrade, knjige i certifikata.

Debatologija
Posts: 594
Joined: Mon Apr 08, 2013 1:34 am

Debatologija - Opšta diskusija

Post by Debatologija » Mon Jun 01, 2015 2:03 pm

Pobjednici:

1.      Sedmica – Ninchi

2.      Sedmica – lord4u

3.      Sedmica – lord4u

4.      Sedmica – lord4u

MJESEČNI POBJEDNIK: lord4u

CKD je odlučio na osnovu prezentiranih argumenata, a u odnosu na druge debatantne, korisniku „lord4u“ dodijeliti titule sedmičnog pobjednika za 3 sedmice premda korisnik nije debatirao u prvoj ovomjesečnoj takmičarskoj sedmici (korisnik je registriran 03.05.2015. a takmičarska sedmica je počela 04.05.2015.), jer je korisnik pokazao dobar nivo logičkog razmišljanja, pronalaženja potkrepa, kao i zalaganja za ili protiv takmičarske teze. Zbog toga, kao podstrek debatantu koji se nedavno priključio online debatama, i kao podstrek budućim debatantima, CKD dodjeljuje titulu najboljeg online debatanta za maj korisniku „lord4u“. Molimo korisnika da nas kontaktira putem FB stranice Debatologije i dostavi svoje kontakt podatke.

https://www.facebook.com/Debatologija

Debatologija
Posts: 594
Joined: Mon Apr 08, 2013 1:34 am

Debatologija - Opšta diskusija

Post by Debatologija » Mon Jun 29, 2015 8:12 pm

Prva sedmica – sayit! (25 poena)

Druga sedmica – rightway (23 poena)

Treća sedmica - rightway (23 poena)

Četvrta sedmica - rightway (22 poena)Najbolji mjesečni pobjednik je korisnik „rightway“, premda nije debatirao/la u prvoj sedmici juna. Korisnik je registriran tek 10.06.2015. i nije mogao ni debatirati u prvoj sedmici koja je trajala od 01. – 08.06.2015. godine, a CKD je na osnovu ponuđenih argumenata odlučio nagraditi ovog korisnika titulom najboljeg online debatanta za mjesec juni. Molimo korisnika da nas kontaktira putem FB stranice debatologije (https://www.facebook.com/Debatologija?fref=ts), a u vezi sa predviđenom nagradom.

Važno je istaći da su svi učesnici online debata za ovaj mjesec pokazali visok stepen poznavanja materije i istražili su zaista važne aspekte svakog problema. Svima čestitamo, a u julu dijelimo još jedno ljetovanje, tako da od danas kreće novi mjesečni ciklus online debata.

Debatologija
Posts: 594
Joined: Mon Apr 08, 2013 1:34 am

Re: Debatologija - Opšta diskusija

Post by Debatologija » Mon Aug 03, 2015 2:10 pm

1.    sedmica: pobjednik Linmer - 18 poena

2.    sedmica pobjednik Sofija Amundsen - 22 poena

3.    sedmica pobjednik Sofija Amundsen - 23 poena

4.    sedmica: pobjednik Flora - 15 poena

5.    sedmica: pobjednik Debaterka - 14 poena

S obzirom da niko od učesnika nije zadovoljio sve uslove za izbor najboljeg mjesečnog pobjednika (debatiranje o svakoj tezi tokom trajanja mjesečnog takmičenja i postavljanje komentara), za mjesec juli neće biti izabran najbolji online debatant.

Debatologija
Posts: 594
Joined: Mon Apr 08, 2013 1:34 am

Re: Debatologija - Opšta diskusija

Post by Debatologija » Thu Sep 03, 2015 6:23 pm

Pobjednik za mjesec avgust

1. sedmica - sayit! (15 poena)
2. sedmica - sayit! (13 poena)
3. sedmica - sayit! (13 poena)
4. sedmica - sayit! (11 poena)

Najbolji mjesečni online debatant za avgust jeste korisnik sayit! Molimo korisnika da nam se javu putem Facebook stranice Debatologije radi dostavljanja ličnih podataka i preuzimanja nagrade. Čestitamo!

Debatologija
Posts: 594
Joined: Mon Apr 08, 2013 1:34 am

Re: Debatologija - Opšta diskusija

Post by Debatologija » Mon Oct 05, 2015 5:35 pm

Pobjednici za septembar 2015.:

1. sedmica - Čelična Lejdi 28 poena
2. sedmica - lord4u 26 poena
3. sedmica - Čelična Lejdi 25 poena
4. sedmica - @1510 20 poena
5. sedmica - Čelična Lejdi 22 poena

Najbolji debatolog za septembar 2015. - Čelična Lejdi

Molimo korisnika da nam se javi putem FB stranice debatologije u inbox.

https://www.facebook.com/Debatologija

Debatologija
Posts: 594
Joined: Mon Apr 08, 2013 1:34 am

Re: Debatologija - Opšta diskusija

Post by Debatologija » Mon Nov 02, 2015 8:06 pm

Pobjednici:

1. sedmica - @1510 - 26 poena
2. sedmica - acomatic - 25 poena
3. sedmica - acomatic - 20 poena
4. sedmica - acomatic - 18 poena

Najbolji mjesečni pobjednik za oktobar - acomatic. Molimo pobjednika da nam putem FB stranice Debatologije dostavi kontakt informacije.

Debatologija
Posts: 594
Joined: Mon Apr 08, 2013 1:34 am

Re: Debatologija - Opšta diskusija

Post by Debatologija » Mon Nov 30, 2015 4:09 pm

Pobjednici:

1. SEDMICA - rightway (21 poen)
2. SEDMICA - rightway (20 poena)
3. SEDMICA - beka (22 poena)
4. SEDMICA - rightway (18 poena)

Najbolji mjesečni pobjednik za novembar je korisnik rightway. Molimo da nam se javi sa kontakt podacima putem FB stranice Debatologije.

U novembru su zabilježene neke od najboljih online debata od osnivanja Debatologije pa do danas. Želimo čestitati svim učesnicima u debatama jer su pokazali i dobro poznavanje debate, logičke principe ali i daleko važnije - principe uvažavanja oponenata!

Debatologija
Posts: 594
Joined: Mon Apr 08, 2013 1:34 am

Odg: Debatologija - Opšta diskusija

Post by Debatologija » Mon Jan 04, 2016 8:23 pm

Prethodni takmičarski period je trajao od 30.11.2015. - 04.01.2016. (5 takmičarskih sedmica) U ovom periodu niti jedan od učesnika nije debatirao na sve teze tako da pobjednik za decembar neće biti biran. Podsjećamo debatante da mogu ne samo osvojiti vrijedne nagrade, nego da online debatantima iz bh. debatnog programa ova aktivnost može donijeti značajne bodove za odabir najboljeg bh. govornika na Državnom debatnom takmičenju.

Debatologija
Posts: 594
Joined: Mon Apr 08, 2013 1:34 am

Odg: Debatologija - Opšta diskusija

Post by Debatologija » Mon Feb 01, 2016 7:40 pm

U periodu 04.01 - 31.01.2016. je održan novi takmičarski ciklus. Niti jedan od debatanata nije zadovoljio kriterije za izbor najboljeg mjesečnog online debatanta, te u januaru neće biti dodijeljena titula najboljeg mjesečnog debatanta. Ipak, kako bi ohrabrili debatante za dalje debate i kako bi mogli osvojiti i bodove za predstojeće Državno debatno takmičenje, objavljujemo najbolje sedmične debatante.:

1. sedmica -  bez pobjednika
2. sedmica - @1510 - 26 bodova
3. sedmica - ednaa - 27 bodova
4. sedmica - @1510 - 25 bodova

Post Reply

Return to “Takmičarske teze za ovu sedmicu”