Page 1 of 1

Panevropski univerzitet "Apeiron" u Banjoj Luci - Opšta diskusija

Posted: Mon Jan 21, 2013 3:38 pm
by STUDOMAT
Panevropski univerzitet "Apeiron" u Banjoj Luci - Opšta diskusija.

Re: Panevropski univerzitet "Apeiron" u Banjoj Luci - Opšta diskusija

Posted: Thu Dec 05, 2019 12:07 pm
by NoviBrucos
Poštovani, gdje mogu da se obratim za pomoć na Apeironu. Zbog privatnih razloga sam odsustvovao sa nastave pa gdje mogu da pitam za za raspored testova i kolokvijuma.


lp,