Savjeti i uputstva za brucoše

Podforum studenata prve godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
the maniacs 1987
Posts: 172
Joined: Mon Sep 21, 2009 11:45 am

Savjeti i uputstva za brucoše

Post by the maniacs 1987 » Sun Oct 06, 2013 11:06 pm

Ma pustite vi nukija,starog ublehasa :P sretnu i uspješnu akademsku godinu želim svima :)

AdoSarajevo
Posts: 67
Joined: Wed Aug 28, 2013 11:31 pm

Savjeti i uputstva za brucoše

Post by AdoSarajevo » Sun Oct 06, 2013 11:08 pm

Hvala puno :)

Nejra4
Posts: 3069
Joined: Wed Nov 10, 2010 11:05 pm

Savjeti i uputstva za brucoše

Post by Nejra4 » Tue Oct 08, 2013 12:25 am

Prva i druga smjena nemaju odvojeno predavanja, mislim da se održavaju u različitim salama, sala I godine je za sviju.
I još jednom ponavljam, ako vam se ne ide u vašu smjenu, tj. ako vam zbog nečega nekad ne bi odgovarala, možete kad god hoćete u suprotnu smjenu, nikakve molbe ne trebaju, samo dođite.

nuki_cika
Posts: 1762
Joined: Fri Aug 06, 2010 10:30 pm

Savjeti i uputstva za brucoše

Post by nuki_cika » Thu Oct 10, 2013 6:02 pm

[quote="AdoSarajevo"]
@nuki_cika - A zasto to mislis ?
Ja mislim da sa Pravom imamo velike mogucnosti da se zaposlimo.
Zasto? Zato sto je u svakoj firmi potreban 1 ili 2 pravnika,
tebe ako su razocarali, nemoj to da prenosis na ljude oko sebe,
pogotovo na nas koji smo brucosi.
A i mislim da dosta govori to sto imas 1700 postova a -4 respekta :)
Naravno da u BiH nije bajno, ali treba teziti onom boljem.
[/quote]
1000 zašto 1000 zato  ;)

Uglavnom i ja vam želim sretnu i uspješnu novu godinu (onu akademsku  :mrgreen:)

Dela-AS
Posts: 16
Joined: Tue Mar 13, 2012 4:31 pm

Savjeti i uputstva za brucoše

Post by Dela-AS » Thu Oct 10, 2013 6:11 pm

Ja se slazem s tobom..Nemojte izgubiti minimum 4 god zivota na Pravu,jer ne vrijedi..

Jest,u BiH a posebno u Sarajevu tuku ako neces da se zaposlis kao pravnik kod nekog advokata..Jarane,ako imas stelu ostani na Pravu ako nemas brisi glavom bez obzira..
Last edited by Dela-AS on Thu Oct 10, 2013 6:19 pm, edited 1 time in total.

ilvA
Posts: 2
Joined: Tue Jun 19, 2012 6:22 pm

Savjeti i uputstva za brucoše

Post by ilvA » Sun Oct 20, 2013 3:19 pm

Ima li neko upustvo kako se pise esej i seminarski rad ?

Chola
Posts: 919
Joined: Sun Aug 21, 2011 2:30 am

Savjeti i uputstva za brucoše

Post by Chola » Mon Oct 21, 2013 10:23 am

BROJ STRANICA: od 5 do 10 (prored 1,5, Times New Roman, veličina slova 12 pt, margine širine 2 cm)

NA NASLOVNOJ STRANI SE ISPISUJE (Vidi prilog br. 1; stzr. 4):  Pravni fakultet u Sarajevu, naslov rada, vrsta rada (esej), nastavnik, ime i prezime studenta/ice, način studiranja (redovni/redovni paralelni/vanredni), broj indexa, mjesto, mjesec, godina

ELEMENTI U STRUKTURI RADA:

Temu je potrebno obraditi na sistematičan način, a ideja mora biti prezentirana logičnim slijedom. Sve stranice (osim naslovne) treba numerisati. Esej treba imati uvod, središnji dio i zaključak.

1. Uvod
- cilj, predmet i svrha rada; osvrt na literaturu na kojoj se zasniva

2. Razrada (analitičko ili deskriptivno izlaganje materije)
- prikaz osnovnih teorijskih i empirijskih radova o temi, pri čemu je potrebno osigurati da rad obuhvaća prikaz osnovne literature o određenoj temi (deskriptivni pristup)
- kritički i dijaloški prikaz određene teme ili područja
- obraditi različite poglede na temu na razumljiv, strukturiran i logičan način
- argumenti i iznijeta mišljenja moraju biti potkrijepljeni dokazima ili empirijskim podacima, te mišljenjima stručnjaka u području koje se obrađuje
- potrebna je osobna interpretacija i individualan pristup koji se temelji na raspravi, argumentiranju i promišljenoj upotrebi empirijskih dokaza i stavova drugih

3. Zaključak

- jasno i precizno izložiti zaključke do kojih se  došlo
- studentov/icin stav glede analizirane literature, odnosno teme koja je obrađena

4. Popis korištene literature

FUSNOTE

Fusnote se ispisuju se na dnu svake stranice, označavaju se od rednog broja 1 i nadalje, a veličina slova je 10.

CITIRANJE

Kada se u vlastitom radu koriste tuđe ideje, pojmovi, podjele, modeli, skice, šeme, slike, izvorni pristupi i teorije, kao i kad se dijelovi tuđih radova prepričavaju ili navode, tada se i u tekstu i bibliografiji tog rada uvijek moraju navesti autor, izvorno djelo i broj strane ili strana odakle su pojedini elementi preuzeti.

Kada se citat može integrisati u vlastitu rečenicu ili stav (paragraf), onda se tuđe riječi, pojmovi, sintagme i rečenice navode uz pomoć, odnosno između navodnih znakova. Ako je citat, međutim, duži od četiri reda, odnosno ne može se integrisati u vlastitu rečenicu ili stav, takav citat se ne piše pod navodnim znakovima, nego ga nakon dvotačke treba pisati u novom stavu koji treba uvući za deset slovnih mjesta.

Student/ica sam bira način citiranja. Svaki metodološko priznati način citiranja će biti prihvaćen pod uslovom da je dosljedno proveden u pojedinom tekstu. U nastavku je naveden jedan primjer citiranja.

Primjer 1.

Bilješka (fusnota) pri prvom navođenju rada (bez obzira na to je li rad objavljen na bosanskom, hrvatskom, srpskom ili na nekom drugom jeziku) treba izgledati ovako:

– [za knjigu] Immanuel Kant, Kritika čistoga uma, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb 1984., str. 318.
– [za zbornik radova] Hans Lenk (ur.), Wissenschaft und Ethik, Reclam, Stuttgart, 1991.
– [za članak iz časopisa] Vittorio Hole, „Mjesto Hansa Jonasa u povijesti njemačke filozofije“, Filozofska istraživanja, 90 (3/2003), str. 550–551.
– [za članak iz zbornika ili poglavlje iz knjige] Henning Ottmann, „Plemenita laž i demokratska politika“, u: Pavo Barišić (ur.), Demokracija i etika, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2005., str. 11.
– [za literaturu u elektroničkom obliku] Arne Naess, „Is It a Plus to Have a Definite Metaphysics in Common, http://trumpeter.athabascau.ca/content/v22.1spe cial/9definite_meta
physics.pdf., preuzeto dana: 20.08.2008. godine.

U drugom i kasnijim navođenjima rada, bilješka treba sadržavati samo inicijal imena i prezime autora, naslov rada (knjige ili članka), te broj stranice:

– I. Kant, Kritika čistoga uma, str. 319.
– V. Hele, „Mjesto Hansa Jonasa u povijesti njemačke filozofije“, str. 549.

U uzastopnim navođenjima rada, bilješka treba sadržavati samo oznaku  Ibid., te broj stranice:

– Ibid., str. 150.

Popis literature
U popisu literature (bibliografiji), koji se navodi na kraju rada, treba navesti pune podatke o svim radovima koja se spominju u referencama. Radovi se navode abecednim redom prema prezimenima autora i kronološkim redom za radove istog autora. U slučaju zajedničkog rada više autora, u popisu literature se ne koristi oblik ”i suradnici”, nego se navode svi autori. Na primjer:

a. knjiga: Kodelupi, Vani. (1995). Tržišna komunikacija. Beograd: Clio

b. članak u knjizi: Poster, Mark. (2001). Postmodern virtualities, u Durham, Meenkashi Gigi i Kellner, Douglas M. (ur.): Media and cultural studies: Keyworks. Str. 611-625. London & New York: Longman.

c. članak u naučnom časopisu: Woods, Edward. (1996). Association of nonverbal decoding ability with indices of person-centered communicative ability, Communication reports, vol. 9, No. 1, str. 13-22.

d. članak u ostalim časopisima i nedeljnicima: Nikšić, Stevan. (2007). Ustav bez ustava, NIN, 2935, str. 70-72.

e. članak u novinama sa autorom: Spahić, Besim (2007, 30. mart). Privreda se vraća iz kome, Oslobođenje, str. 19.

Za mrežno dostupne radove potrebno je, nakon dostupnih osnovnih referenci (naslova, autora itd.), navesti izvor (http://) i datum učitavanja. Na primjer: Nedeljković, Vojin. (1998). „Pravilno ali pogrešno: Lutanje jednog akcenta.“ Preuzeto 30. marta 2007. sa http://host.sezampro.yu/jezikdanas/5-98/5-98_5.htm.

KRITERIJI ZA BODOVANJE ESEJA
1. Deskripcija (navođenje osnovnih ideja i pojmova)
2. Analiza osnovnih ideja i pojmova
3. Sinteza (uopćavanje i izvođenje zaključaka na osnovu analize)
4. Kritička analiza (zauzimanje vlastitog stava uz argumentaciju)
5. Korištena literatura
6. Odbrana rada

irma duliman
Posts: 1
Joined: Tue Oct 09, 2012 11:38 am

Savjeti i uputstva za brucoše

Post by irma duliman » Fri Oct 25, 2013 12:20 pm

Da li mi obnovci mozemo izlaziti sada na parcijale ili moramo cekati januar, i da li nam vaze polozene parcijale ili moramo integralno?

Nejra4
Posts: 3069
Joined: Wed Nov 10, 2010 11:05 pm

Savjeti i uputstva za brucoše

Post by Nejra4 » Fri Oct 25, 2013 6:19 pm

važe parcijale :)

AdoSarajevo
Posts: 67
Joined: Wed Aug 28, 2013 11:31 pm

Savjeti i uputstva za brucoše

Post by AdoSarajevo » Sat Oct 26, 2013 1:53 am

I kojih predmeta moram znati godine ?

Post Reply

Return to “I godina”