Page 1 of 1

SOCIJALNO PRAVO

Posted: Mon Jul 06, 2009 10:52 pm
by MarcusTulliusCicero
Naslov sve govori...  :d055:

Odg: SOCIJALNO PRAVO

Posted: Sun Feb 27, 2011 5:51 pm
by dino.delic
Je li tačna informacija da na Pravnom fakultetu u Zenici ovaj predmet predaje doc. Dr. Faruk Sinanovic, Tuzlanski sam student i dobio sam informaciju koja još nije 100% potvrđena da ovaj profesor treba da predaje na mom fakultetu u Tuzli i da on predaje u Zenici! I ako može da neko ko je polagao kod ovog profesora opiše kakav je tip ispita u njega pismeno, usmeno itd.!!!