Anketa - Društveni softver

Post Reply
Aldin Mujkić
Posts: 1
Joined: Sat Dec 13, 2014 6:31 pm

Anketa - Društveni softver

Post by Aldin Mujkić »

Poštovani,

s ciljem prikupljanja što relevantnijih podataka za završni diplomski rad na temu Značaj društvenog softvera u participativnom modelu bibliotekarstva, zamolila bih Vas da učestvujete u ovom projektu i kratko odgovorite na nekoliko pitanja. Odgovori će biti iskorišteni samo u svrhu istraživanja. Hvala!

Anketa: https://docs.google.com/forms/d/1hqeHVQ ... =send_form


Moderatori: ako je pogrešan pod forum, premjestite post u odgovarajući. Cilj mi je da što više studenata sa Univerziteta u Sarajevu učestuje u anketi. Hvala :)

Post Reply

Return to “Fakulteti i akademije Univerziteta u Sarajevu”