PFSA: Pravno-ekonomski smjer

Podforum studenata postidplomskog studija (II ciklus) Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
Post Reply
ClEoPaTrA
Posts: 1462
Joined: Mon Jul 06, 2009 12:33 am

PFSA: Pravno-ekonomski smjer

Post by ClEoPaTrA »

PRAVNO-EKONOMSKI SMJER- Studenti koji su izabrali ovaj smjer, sva pitanja i odgovore mogu objavljivati na ovoj temi.

IZBORNI PREDMETI:

1. STRATEGIJA NACIONALNOG RAZVOJA
2. BUDŽETSKO PRAVO
3. PRAVO I POLITIKA KONKURENCIJE U BiH

NAPOMENA: Raspored predavanja još uvijek nije objavljen, kao ni spisak obaveznih predmeta i profesori koji će biti nosioci istih.

Obavezni predmet METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA - Prof.dr. Ivo Tomić
- Svakog petka od 21.10.2011. - 18.11.2011. godine od 17-20 h u sali I godine.
Last edited by ClEoPaTrA on Sun Aug 19, 2012 5:22 pm, edited 1 time in total.

asi
Posts: 40
Joined: Thu Feb 10, 2011 11:36 am

Odg: PRAVNO–EKONOMSKI SMJER

Post by asi »

Hvala lijepo na informacijama.

ClEoPaTrA
Posts: 1462
Joined: Mon Jul 06, 2009 12:33 am

Odg: PRAVNO–EKONOMSKI SMJER

Post by ClEoPaTrA »

Raspored predavanja za I semestar školske 2011/12. godine

* METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA – Prof. dr Ivo Tomić (obavezni predmet 15 časova)


- 21.10.2011. godine od 17 - 20 sati
- 28.10.2011. godine od 17 - 20 sati
- 04.11.2011. godine od 17 - 20 sati
- 11.11.2011. godine od 17 – 20 sati
- 18.11.2011. godine od 17 – 20 sati

Nastava iz predmeta Metodologija istraživanja odvija se u Sali I godine, I sprat, lijevo.

NAPOMENA: Raspored iz predmeta sa Katedre bit će oglašen naknadno.

Madelaine
Posts: 53
Joined: Sat Oct 10, 2009 9:46 am

Odg: PRAVNO–EKONOMSKI SMJER

Post by Madelaine »

Vidim da na stranici fakulteta još nije izašao raspored za ovu katedru. Ako neko zna da li je slučajno izašao na faksu, jer uvijek pomalo kasne sa postavljanjem istog na net, nek' nam javi, pleaseee!  :f035:

ClEoPaTrA
Posts: 1462
Joined: Mon Jul 06, 2009 12:33 am

Odg: PRAVNO–EKONOMSKI SMJER

Post by ClEoPaTrA »

Predavanja iz METODOLOGIJE ISTRAŽIVANJA su održana u petak 21.10.2011. godine kod profesora dr. Ive Tomića.

LITERATURA:

1. Midhat Šarić- "Kako nastaje naučno djelo", Sarajevo, Svjetlost, 2003.g.

2. Radomir D. Lukić - „Metodologija prava“, Beograd, Zavod za udžbenike i nastavna sredstava, 1995.g.

3. Slobodan M. Blagojević- "Metodologija prava", Beograd, 1997.g.

4. Prof.dr. Ivo Tomić- "Pravno-logičke i etičke studije", Sarajevo, Pravni fakultet- Univerzitet u Sarajevu, 2009.g.

5. Prof.dr. Slavo Kukić i Prof.dr. Mujo Demirović- "Metodologija znanstvenog istraživačkog rada", Pravni fakultet- Univerzitet u Bihaću i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru, 2003.g.

NAPOMENA: Do 18.11.2011. godine predati SEMINARSKI RAD koji treba prethodno prijaviti kod asistentice Mr.Amile Ždralović. Sve upute u vezi izrade seminarskog rada možete dobiti na konsultacijama sa asistenticom.
Ispit je usmeno u kabinetu prof.dr. Ive Tomića, a za prolaz je potrebno odgovoriti na sva tri postavljena pitanja.

U petak 21.10.2011. godine obradili smo slijedeće cjeline iz nastavne materije:

- Što je struka, a što je nauka
- Koliko je nauka znanost, a koliko je znanje
- Traganje za istinom
- Um i Ratio
- Sloboda
- Pravda i Pravednost
Last edited by ClEoPaTrA on Mon Oct 24, 2011 12:03 pm, edited 1 time in total.

belaw
Posts: 162
Joined: Fri Jul 17, 2009 7:49 pm

Odg: PRAVNO–EKONOMSKI SMJER

Post by belaw »

Ima li kakvih naznaka za raspored????  :c053: :c053:

Madelaine
Posts: 53
Joined: Sat Oct 10, 2009 9:46 am

Odg: PRAVNO–EKONOMSKI SMJER

Post by Madelaine »

Evo danas sam čula da je izašao raspored ili dio rasporeda, nisam sigurna baš, a predavanja startaju od 31.10. Kad saznam detalje, napisat ću ako već to ne učini neko prije mene...  :d055:

Izašao jutros raspored na pfsa.unsa.ba!  :p031:
Last edited by Madelaine on Wed Oct 26, 2011 11:29 am, edited 1 time in total.

ClEoPaTrA
Posts: 1462
Joined: Mon Jul 06, 2009 12:33 am

Odg: PRAVNO–EKONOMSKI SMJER

Post by ClEoPaTrA »

RASPORED PREDAVANJA- dodatak...


POREZNO PRAVO I POREZNI SISTEM - Prof. dr Mehmed Jahić

31.10.2011. godine od 17:00 do 20:00 sati (tri časa)
14:11.2011. godine od 17:00 do 20:00 sati (tri časa)
21.11.2011. godine od 17:00 do 20:00 sati (tri časa)
28.11.2011. godine od 17:00 do 20:00 sati (tri časa)
05.12.2011. godine od 17:00 do 20:00 sati (tri časa)
12.12.2011. godine od 17:00 do 20:00 sati (tri časa)
19.12.2011. godine od 17:00 do 20:00 sati (tri časa)
09.01.2012. godine od 15:00 do 20:00 sati (pet časova)
16.01.2012. godine od 17:00 do 21:00 sat (četiri časa)

BUDŽETSKO PRAVO - Prof. dr Mehmed Jahić

03.11.2011. godine od 17:00 do 20:00 sati (tri časa)
10.11.2011. godine od 17:00 do 20:00 sati (tri časa)
17.11.2011. godine od 17:00 do 20:00 sati (tri časa)
24.11.2011. godine od 17:00 do 20:00 sati (tri časa)
01.12.2011. godine od 17:00 do 20:00 sati (tri časa)

NAPOMENA: Nastava se odvija u Sali IV godine, III sprat, desno.

tulipan
Posts: 2
Joined: Mon Jul 12, 2010 1:07 pm

Odg: PRAVNO–EKONOMSKI SMJER

Post by tulipan »

Može li neko od dragih kolega ko bude danas na predavanjima kod prof. Jahića napisati literaturu za predmet ,,porezno pravo i porezni sistem,,??? Hvala puno !

Madelaine
Posts: 53
Joined: Sat Oct 10, 2009 9:46 am

Odg: PRAVNO–EKONOMSKI SMJER

Post by Madelaine »

Literatura:

Pored Zakon o PDV-u ( sa svim njegovim izmjenama, pravilnicima, uputstvima ), koji je i najvažniji zakon za ispit, bitni su i slijedeći:

Zakon o porezu na dobit ( poslije PDV-a, ovaj je drugi po važnosti ),
Zakon o carini,
Zakon o porezu na dohodak,
Međunarodni standard poreza na dobit ( tzv. standard br. 12 ), i ovaj standard će svakako biti od velike važnosti za ispit, pošto se radi o međunarodnoj regulaciji, a sve međunarodno se kao mora znati.

Eto, tako je sam on rekao. Dodao je da većinu, ako ne i sve, zakone mozemo naći na netu, a možda on bude donio ovaj Standard 12, pa ćemo mi kopirati. Sve zakone bi trebali da razradimo i raspravljamo na nastavi.

Test: NE esejski, već DA-NE, DOPUNI REČENICU, ODGOVORI NA PITANJE, ABC - pitanja ( s tim da postoji mogućnost da nijedan od datih odgovora nije tačan u kom slučaju student treba dodati novo slovo, npr: D pored kojeg treba napisati da nijedan odgovor nije tačan, u suprotnom se ne dobijaju bodovi!

:f035:

Post Reply

Return to “II ciklus studija”