PFTZ: Komparativni uvod u sistem građanskog prava

Za naše brucošice i brucoše. Vama je pomoć najpotrebnija...
HALĆO
Posts: 21
Joined: Sun Mar 14, 2010 10:23 pm

Odg: Komparativni uvod u sistem gradjanskog prava

Post by HALĆO »

Ispit je 15.07.2011 god u 9h za redovne, vanredne i studente koji polažu jedan od kolokvija.

Dino91
Posts: 709
Joined: Sat Jan 15, 2011 8:52 pm

Odg: Komparativni uvod u sistem gradjanskog prava

Post by Dino91 »

1.objasniti enciklopediju uporednog prava kaoprimjer velikog prakticnog zahvata u materiji uporednog prava?
-Primjer velikog praktičnog zahvata nam pruža I Enciklopedija uporednog prava.To je djelo u početnim knjigama obradilo opšta pitanja velikih sistema uporednog prava, da bi se kasnije okrenulo pojedinačnim ustanovama, prije svega privatnog prava.Enciklopedija je plod saradnje velikog broja komparatista I njen doprinos razvitku uporednog prava je ogroman.Pojedini njeni dijelovi spadaju u vrhinske domete uporednopravnih studija.Enciklopedija je ne zaobilazna stanica na putu svakog pravnika koji želi da upozna uporedno pravo.Sa metodskog stanovništva ona predstavlja veliki praktičan zahvat u uporednom pravu.

2 Navesti opste karakteristike grana koje su izdvojene iz famelije građanskogprava?
-Ja ću ti ovdje nabrojat samo grane koje su izdvojene iz građanskog prava, ali nezz obajsnit:Zemljišno,knjižno,vodno,trgovačko,privredno,pravo osiguranja I one imaju derogativno dejstvo.

3.Objasniti nacelo korisnosti kao jedno od rukovodnih nacela u reguliranju materije građanskogprava?
-Načelo korisnosti je prioritet društvenog interesa.Sa stanovništa primitivne zajednice svaki postupak je ili koristan ili štetan.Korist društva je bila iznad koristi pojednica.Društvena zajednica je već tada organizovano podsticala ponavljanje korisnih postupaka I sprečavala ponavljanje onih koji su štetili opštim interesima.

4.Potrebe za kodifikovanim pravom kao dio zakonskog regulisanja materije građanskog prava?
-Pravnih normi je bilo sve više.One su donesene na razlicite nacine u razlicito vrijeme I od strane razlicitih nosilaca vlasti.Neka znacajna pitanja su obuhvacena pravnom regulativom.Nije bilo lako saznati šta sve spada u važeće pravo, odnosno da li neka pravna norma važi ili ne.Ponekad nije bilo odgovarajućeg pravila (problem pravne praznine).Relativno se javila potreba za kodifikacijom prava.

5.Objasniti Augustinove teorije prava kao jednu od pravnih ideja koje su bile zastupljene tokom sirenja ideja u kasnom srednjem vijeku?
-Augustinove teorije prava nam ne mogu pomoći da razumijemo stav pravnika 14-15st. prema izvorima prava.Pravna pravila su norme koje donosi suvereni za subjekte-građane te države.Pravo ne isključuje ono što je sadržano u naredbi suverena.Ni sudija ni činovnik nisu ovlašteni da promijene pravila koji je donio suveren.Augustinova teorija prava je izražavala shvatanje koje je preovladavalo u 19st., naročito poslije francuske revolucije kada se rađa ideja nacionalnog suvereniteta.

6.Škola pojmovne jurispridencije predstavnik,stoljece ,stav o pravu?
-U Njemačkoj (19st.) se javlja škola pojmovne jurisprudencije prema kojoj pravni sistem čine logički poredani pojmovi složeni u piramidu I izvedeni jedan iz drugog.U takvom sistemu zadatak sudije je samo da vrši logičko podvođenje činjeničnog stanja pod pravne pojmove.Predstavnici su Vindšajd,Puhta.

7.Zbog cega su neki pravni teoreticari predlagali da njemacka umjesto vazecih prpisa recipira kompletno svajcarsko građansko zakonodavstvo?
-Švicarska danas ima jedno od najboljih i najsavremenijih gradjanskih zakonodavstava.Na to je uticao originalan pristup i stil njegovih redaktora.Zakonske odredbe su jasno formulisane.Svaki stav se sastoji od jedne recenice.U zakoniku nema upucivanja na druge relevantne odredbe.Time su izbjegnuti nedostatci koji su postojali u njemackom gr.zakoniku.Zato su neki pravni teoreticari poput cuvenog Josefa Kolera,predlagali da Njemacka umjesto vazecih propisa recipira kompletno svicarsko gradjansko zakonodavstvo.

8.Objasniti porodicne ili evlidijet vakufe?
-Porodičnih vakufa je bilo malo, pretežno su se odnosilo na vakufa koji kada umre jedan dio njegovog vakufa ostaje na uživanje njegovoj porodici a drugi dio je išao na pomaganje muslimanima.U Sarajevu imamo Gazi-husrev begov vakuf.

9.Navesti mjere određene clanom 10 senzermanskog ugovora koje se prema muslimanima obavezala ispuniti kraljevina SHS?
-Članom 10.ugovora država odnosno Kraljevina Srba Hrvata i Slovenaca obavezala se da će Muslimanima Bosne i Hercegovine pružiti potpunu zaštitu u svim njihovim ustanovama.Te zaštitu vjerskih objekata.

10.Objasniti denacionalizaciju prava u konteksu ujednacavanja građanskog prava u evropskoj uniji?
-Potreba za kompromisom-Postojanje harmonizovane pravne regulative je jedna od bitnih preuslova za stvaranje snažne panaevropske integracije.Zbog toga je denacionalizacija prava u samom vrhu prioriteta pravne politike EU.Denacionalizacija podrazumijeva iznalaženje normativnih rješenja koja bi predstavljala kompromis između evropskog kontinentalnog I angloameričkog koncepta.Kompromisi su neophodni jer bi promovisanje bilo kojeg nacionalnog zakonodavstva u jedinstveno pravo EU grubo povrijedilo princip pravnopravnosti svih država članica.Upravo zbog toga se harmonizacija I unifikacija vrše u formi tzv.evropeizacije pravne regulative.

Evo i odg. na pitanja :). Sretno sutra.

VedranTuzla
Posts: 116
Joined: Mon May 03, 2010 10:08 am

Odg: Komparativni uvod u sistem gradjanskog prava

Post by VedranTuzla »

Jel se ponovio test?????Jel bilo tesko?

selma_s
Posts: 311
Joined: Sun Dec 19, 2010 10:30 am

Odg: Komparativni uvod u sistem gradjanskog prava

Post by selma_s »

nisu bas sva pitanja bila ista ali kod mene su 4 bila sa proslog ispita...al i nije bilo toliko tesko...

VedranTuzla
Posts: 116
Joined: Mon May 03, 2010 10:08 am

Odg: Komparativni uvod u sistem gradjanskog prava

Post by VedranTuzla »

ok hvala kolegice

Merima151
Posts: 26
Joined: Wed Dec 22, 2010 1:28 am

Odg: Komparativni uvod u sistem gradjanskog prava

Post by Merima151 »

jesu li izasli rezultati i zna li neko kada ce ????

selma_s
Posts: 311
Joined: Sun Dec 19, 2010 10:30 am

Odg: Komparativni uvod u sistem gradjanskog prava

Post by selma_s »

nisu jos izasli rezultati...

alieni
Posts: 100
Joined: Thu Feb 25, 2010 10:26 am

Odg: Komparativni uvod u sistem gradjanskog prava

Post by alieni »

izasli su rezultati...

Disa
Posts: 113
Joined: Thu Sep 24, 2009 12:03 pm

Odg: Komparativni uvod u sistem gradjanskog prava

Post by Disa »

ima li neko slucajno i drugu grupu sa zavrsnog  ??  :) :) postoji li sansa da se ponovi ispit sad u sept na popravnom ?

SAna 21
Posts: 56
Joined: Wed Jan 19, 2011 6:00 pm

Odg: Komparativni uvod u sistem gradjanskog prava

Post by SAna 21 »

Jel zna neko kad je tacno ispit odnosno popravni iz ovog predmeta? :D

Post Reply

Return to “Prva godina”