PFTZ: Komparativni uvod u sistem građanskog prava

Za naše brucošice i brucoše. Vama je pomoć najpotrebnija...
Post Reply
sentinel
Posts: 769
Joined: Sat Jun 27, 2009 12:38 pm

PFTZ: Komparativni uvod u sistem građanskog prava

Post by sentinel »

Profesor: dr. sc. Edin Mutapčić, doc.
Last edited by sentinel on Sun Aug 19, 2012 5:24 pm, edited 1 time in total.

bahra
Posts: 13
Joined: Sun Aug 16, 2009 2:31 pm

Odg: Komparativni uvod u sistem gradjanskog prava

Post by bahra »

Pitanja sa posljednjeg testa odrzanog 26.08

1.U prakticnim prirucnicima komparativnog prava koji se isticu(definisu) prakticni i naucni ciljevi(njih pet)?

2.Sta oznacava termin ius civile u upotrebi(podjeli) sa terminom ius praetorium?

3.Sta podrazumijevamo pod "opstim-generalnim" gradjanskopravnim normama?

4.Sta podrzumijevamo pod pojmom "gradjansko-pravni institut"?

5.Sta se podrazumijeva pod "autentica habita"?

6.Koje su osnovne odlike(obiljezja) anglosaksonskog pravnog sistema?

7.Vrste pravnih sistema (podjela sa potpodjelama)

8.Svajcarski gradjanski zakonik(nastanak,sistematika,izvori-uticaji)

9.Sanzermeniski ugovor i BIH (cl.10,109 i 204)

10.Sta podrazumijevamo pod imperativnim gradjansko-pravnim normama?

11.Sta podrazumijevamo kao zadatak u uporedno-istrazivackom procesu-fazi shvatiti(u teoriji poredbene tehnike)?

12.Kada i na koji nacin dolazi do formiranja Equity law-a?

bahra
Posts: 13
Joined: Sun Aug 16, 2009 2:31 pm

Odg: Komparativni uvod u sistem gradjanskog prava

Post by bahra »

da li zna tko da li su izasli rezultati iz komparativnog uvoda u sistem gradjanskog prava?

bahra
Posts: 13
Joined: Sun Aug 16, 2009 2:31 pm

Odg: Komparativni uvod u sistem gradjanskog prava

Post by bahra »

Danas su izasli rezultati....  :)

I usmeni ispit održati će se 10.09.2009.  u 12 sati.
Last edited by bahra on Tue Sep 08, 2009 9:33 pm, edited 1 time in total.

ella26
Posts: 51
Joined: Sat Sep 12, 2009 11:17 pm

Odg: Komparativni uvod u sistem gradjanskog prava

Post by ella26 »

Prvi kolokvij

Grupa A1

1.Od kojeg latinskog naziva potice gradansko pravo?
2.Kakav je hijerarhijski odnos izmedu opstih i pojedinacnih normi ?
3.Koje su specificnosti bolonjske skole ?
4.Koja 4 metoda je postavio Esein?
5.Metoda "saznati" sta podrazumjeva?
6.Po cemu se razlikuje porodicno pravo od ostalih grana?
7.Dvije vrste nasljedno pravnih ugovora?
8.Nacelo autonomnog reguliranja porodicnih odnosa?
9.Personalni princip vazenja prava
10.Grane koje su izdojene iz familije gradanskog prava
11.Pravni sistem sa obicajnom komponentom

Grupa A2

1.In iuria esejsko
2.Nacelo sukcesije
3.Nacelo korisnosyi
4.Imperativne norme
5.Ovlascujuce norme
6.Pandektna sistematika
7.Ius civile Ius gentium
8.Karakteristike europsko kontinentalnog tipa
9.Pet osnovnih metodskih pravila saznanja-Konstantinesko
10.Obligaciono pravo-sta regulisu norme obligacionog prava
11.Antropogeni osovi gradanskog prava

Grupa B1

1.Sravniti-Konstantinesko
2.Nadnacionalno i nacionalno
3.Ciljevi uporednog prava
4.Porodicno pravo
5.Historijski dualizam u BIH
6.Norme opsteg dijela
7.Javno i privatno pravo u rimskom
8.Nacelo kompozicije
9.Svrha sankcije u privatnom deliktu
10.Leges barbarorum
11.Dispozitivne norme
Grupa B2

1.Ius civile,Ius praetorum
2.Pravna kultura
3.Nacelo kolektivne odgovornosti
4.Institucionalna sistematizacija gradanskog prava
5.Obiljezja anglosaksonskog pravnog sistema
6.Autentiko habito
7.Damnum iniuria datum
8.Odnos izmedu normi opsteg dijela i ostalih grana gradanskog prava
9.Koja je posljedica nepostivanja dispozitivne norme
10."saznati" upotreba
11.Obiljezja nerazvijenog prava


Drugi kolokvij

Grupa A

Sta oznacava termin ius civile u upotrebi(podjeli) sa terminom ius gentium ?
2. U prakticnim prirucnicima komparativnog prava koji se isticu(definisu) prakticni i naucni ciljevi (njih pet) ?
3. Sta podrazumijevamo pod "pravnom kulturom" ili tradicijom ?
4. Pandektna sistematika gradjanskog prava ?
5. Sta se podrazumijeva pod "autentica habita" ?
6. Nabrojati i objasniti tri podgrane porodicnog prava ?
7. Francuski gradjanski zakonik(nastanak,sistematika,izvori-uticaji) ?
8. Kada i na koji nacin dolazi do formiranja Equity law-a ?
9. Koje su osnovne karakteristike zanidbenog (bracnog) prava katolicke crkve ?
10. Sanzermeniski ugovor i BIH (cl.10,109. i 204) ?
11. Vrlo su rijetki primjeri u razvoju prava cija je specificnost prekid pravnog kontinenta. U BIH kao sastavnom dijelu Demokratske Federativne Jugoslavije dogodio se takav slucaj. O cemu se radi ?
12. Sta podrazumijevamo pod "dispozivnim" gradjansko-pravnim normama ?
13. Koje su osnovne odlike evropsko-kontinentalnog pravnog sistema ?

Grupa B

1. Sta oznacava termin ius civile u upotrebi(podjeli) sa terminom ius praetorium ?
2. Sta osobito naglasava "antropolosko usmjerenje" u komparativnom pravu ?
3. Institucionalna sistematika gradjanskog prava ?
4. Koja cetiri nova metodoloska pristupa istice komparatist Esin Orucu u savremenoj nauci komparativnog prava ?
5. Koje su osnovne odlike(obiljezja) anglo-saksonskog pravnog sistema ?
6. Njemacki gradjanski zakonik(nastanak,sistematika,izvori-uticaji) ?
7. Utjecaji Jeremy Bentham-a na razvoj prava u Engleskoj ?
8. Koje su osnovne karakteristike zenidbenog (bracnog) prava katolicke crkve ?
9. Bosansko-hercegovacko pravno podrucje u vrijeme Kraljevine SHS (specificnost) ?
10. Pravni kontinuitwt u BIH (1992) i savremeni komparativno-pravni uticaji ?
11. Sta podrazumijevamo pod imperativnim gradjansko pravnim-normama ?
12. Sta je regulisano normama obliogacionog prava ?
13. Kakav je odnos izmedju normi "opsteg dijela" gradjanskog prava i ostalih "grana" gradjanskog prava ?

:moli:  :cupo:    :moli:

Pike_tz
Posts: 90
Joined: Tue Sep 22, 2009 3:02 pm

Odg: Komparativni uvod u sistem gradjanskog prava

Post by Pike_tz »

kolike su sanse da miksa test samo od ovih pitanja da nece izmislit nova.... da ucim samo po nnjima i da ih pamtim napamet pa nek mi je bog na pomoci???

lejlak
Posts: 40
Joined: Wed Sep 23, 2009 1:18 pm

Odg: Komparativni uvod u sistem gradjanskog prava

Post by lejlak »

Jel ima neko skriptu ovu u elektronskom obliku da posalje na mail, ili da uploada u skriptarnicu :) Sto hitnije :):):): :d045:

miss
Posts: 105
Joined: Mon Jul 06, 2009 4:24 pm

Odg: Komparativni uvod u sistem gradjanskog prava

Post by miss »

[quote="Pike_tz"]
kolike su sanse da miksa test samo od ovih pitanja da nece izmislit nova.... da ucim samo po nnjima i da ih pamtim napamet pa nek mi je bog na pomoci???
[/quote]

najvjerovatnije ce ponovit ista pitanja  :) jer je do sad ponavljao na svim ostalim predmetima  :)

otpravnik
Posts: 726
Joined: Wed Sep 16, 2009 11:19 pm

Odg: Komparativni uvod u sistem gradjanskog prava

Post by otpravnik »

da li ima usmeni iz ovog predmeta?

sentinel
Posts: 769
Joined: Sat Jun 27, 2009 12:38 pm

Odg: Komparativni uvod u sistem gradjanskog prava

Post by sentinel »

[quote="otpravnik"]
da li ima usmeni iz ovog predmeta?
[/quote]
Mislim da nema, prosli puta je bio samo upis ako sam ja to odbro shvatio.
Danas nisu bila losa pitanja, volio bih kad bih polozio da se ne mucim vise s tim i ne moram opet izlazit i ponavljati. :D

Post Reply

Return to “Prva godina”