Search found 419 matches

by Alniyat
Wed Dec 26, 2012 5:43 pm
Forum: Treća godina
Topic: Krivično-procesno pravo I i II
Replies: 35
Views: 11177

Odg: Krivično-procesno pravo I i II

Pitanja sa testova iz KPP II : 2 boda 1. Ko naređuje prikrivene ili posebne istražne radnje? 2. Da li otvaranju poštanskih pošiljki od strane tužioca moraju prisustvovati dva svjedoka? 3. Šta se sastavlja o svakom pretresanju stana, prostorije ili osobe? 4. Ko naređuje DNK analizu? 5. Da li se uviđa...
by Alniyat
Wed Dec 26, 2012 4:51 pm
Forum: Četvrta godina
Topic: Pravo društava
Replies: 8
Views: 3015

Odg: Pravo društava

Pitanja sa popravne 1. parcijale rađene 24. 12. 2012.:

1. Djelatnost kao jedan od elemenata za individualizaciju
2. Prokura
3. Imovina poslovnih subjekata
4. Prijavljivanje i ispitivanje tražbina povjerilaca
5. Razlozi za likvidaciju
by Alniyat
Wed Dec 26, 2012 4:31 pm
Forum: Četvrta godina
Topic: Upravno pravo I i II
Replies: 10
Views: 4306

Obavještenja za Upravno pravo I

1. parcijala iz Upravnog prava I je pomjerena sa 27. na 28. 12. 2012. u 9:15 . Dana 27. 12. 2012. neće biti predavanja iz Upravnog prava I. O nadoknadi će studenti biti naknadno obavješteni. Na parcijali će biti 20 blic pitanja tipa navedi, objasni i nabroji. Treba izbaciti sve vezano za Jugoslavij...
by Alniyat
Wed Dec 26, 2012 3:26 pm
Forum: Četvrta godina
Topic: Međunarodno humanitarno pravo (izborni predmet)
Replies: 1
Views: 1565

Odg: Međunarodno humanitarno pravo (izborni predmet)

Pitanja sa 1. parcijale održane 13.11.2012.:

1. Sredstava ratovanja
2. Nemeđunarodni (unutrašnji) oružani sukobi

Pitanja sa 1. parcijale održane 25.12.2012. (za one koji nisu mogli izaći na 1. termin):

1. Historiski razvoj MHP-a
2. Sredstva i metode ratovanja
by Alniyat
Thu Dec 20, 2012 7:41 pm
Forum: Četvrta godina
Topic: Građansko parnično procesno pravo
Replies: 10
Views: 11836

Odg: Građansko parnično procesno pravo

Pitanja sa 1. parcijale rađene 17.12.:

1. Prethodno pitanje
2. Određivanje mjesne nadležnosti od strane višeg suda
3. Načelo dispozitivnosti
4. Suparničarstvo
by Alniyat
Sun Dec 02, 2012 12:59 pm
Forum: Druga godina
Topic: Bračno pravo
Replies: 20
Views: 5490

Odg: Bračno pravo

Rezultati kolokvija iz Bracnog prava odrzanog 27.11.2012. :

http://www.pf.unmo.ba/systems/file_down ... 1121&ver=1

Uvid u radove: 1.12. u 12h
Usmeni ispit: u dogovoru s profesoricom
by Alniyat
Sat Dec 01, 2012 7:57 pm
Forum: Četvrta godina
Topic: Pravo ljudskih prava
Replies: 12
Views: 4582

Odg: Pravo ljudskih prava

Pitanja koja su se ranije javljala na ispitima: - ESLJP - Uslovi dopuštenosti peticije (!) - Postupak pred ESLJP (!) - čl. 1 - obaveza poštovanja ljudskih prava - čl. 2 - pravo na život - čl. 3 - zabrana mučenja - čl. 4 - zabrana ropstva i prinudnog rada - čl. 6 - pravo na pravično suđenje - čl. 8 ...
by Alniyat
Sat Dec 01, 2012 6:59 pm
Forum: Druga godina
Topic: Parcijale, predrokovi, testovi...
Replies: 1
Views: 1860

Odg: Parcijale, predrokovi, testovi...

[align=center] PARCIJALNI ROKOVI (IV SEMESTAR) [/align] KRIVIČNO PRAVO II USTAVNO PRAVO II 1. parcijala - 16.4.2013. u 13:15 RODITELJSKO I STARATELJSKO PRAVO 1. parcijala - 10.4.2013. STVARNO PRAVO NASLJEDNO PRAVO SAVREMENI PRAVNOPOLITIČKI SISTEMI - POSEBNI DIO 1. parcijala - 28.3. i 11.4.2013. EKON...
by Alniyat
Tue Nov 27, 2012 6:03 pm
Forum: Četvrta godina
Topic: Međunarodno privatno pravo
Replies: 11
Views: 5905

Odg: Međunarodno privatno pravo

1. parcijala Bilo je 5 teoriskih pitanja + 2 zadatka Teoriska pitanja nose po 3 boda a zadaci po 5 bodova. 1. Na sta se misli kad se kaze da privatnopravni odnos ima inostrano obiljezje? 2. Problemi odnosno problemske oblasti koje se javljaju unutar medjunarodnog privatnog prava? 3. Hijerarhija pra...
by Alniyat
Thu Nov 22, 2012 10:03 pm
Forum: Četvrta godina
Topic: Upravno pravo I i II
Replies: 10
Views: 4306

Odg: Upravno pravo I i II

@OMEGA - još se ne zna. Prof. nije bilo godinu dana a još nije ništa govorila kako će biti na parcijali...  :)


OBAVJEŠTENJE

Sutra, 23.11.2012. neće biti održane vježbe iz Upravnog prava I.
O nadoknadi vježbi studenti će biti blagovremeno obaviješteni.

Go to advanced search