Search found 33 matches

by Andy
Sat Sep 14, 2013 10:23 pm
Forum: Treća godina
Topic: PFSVEMO: Međunarodno javno pravo
Replies: 64
Views: 22913

PFSVEMO: Međunarodno javno pravo

Cijeli ispit se sastoji od 4 dijela i polaže se pismeno, s tim što prof. da ispitna pitanja koja treba spremiti. Može se izlaziti i preko kolokvija, koji mogu biti ili pismeni ili usmeni. Sve u svemu, nije teško.
by Andy
Wed Jun 12, 2013 4:07 pm
Forum: Treća godina
Topic: PFSVEMO: Financijsko pravo i financijska znanost
Replies: 89
Views: 28325

PFSVEMO: Financijsko pravo i financijska znanost

Asistentica je rekla da daje 10 pitanja za cijeli ispit, pa tko izlazi cijeli ispit, znači i fiskalnu i monetarnu znanost treba uraditi 5/10 pitanja za prolaz, a parcijalno svih 5. Pitanja je davala na vježbama, uglavnom mogu se odgovoriti u 3-4 rečenice.
by Andy
Tue May 21, 2013 1:08 am
Forum: Druga godina
Topic: PFSVEMO: Građansko pravo
Replies: 194
Views: 48354

PFSVEMO: Građansko pravo

Kolega, evo neka od pitanja kod prof. Jurić. Načela građ.prava(znati definicije), karakteristike činidbe, funkcije imovine, uzroci ništavosti i pobojnosti, dolozne tužbe, zastara, vrste gr.prava i pravnih poslova, fikcija, predmnjeva, što su susjedska prava, vrste posjeda, što je kvalificirani posje...
by Andy
Sat Apr 27, 2013 12:51 am
Forum: Treća godina
Topic: PFSVEMO: Kazneno procesno pravo
Replies: 57
Views: 21033

PFSVEMO: Kazneno procesno pravo

Ako je netko polagao kpp preko kolokvija prošle godine, može li napisati pitanja za 3.kolokvij?
by Andy
Wed Apr 17, 2013 11:19 am
Forum: Treća godina
Topic: PFSVEMO: Radno i socijalno pravo
Replies: 157
Views: 42532

PFSVEMO: Radno i socijalno pravo

Što je bitno za 3. kolokvij od zasnivanja radnog odnosa pa do procesnog prava? Ima itko pitanja?
by Andy
Tue Mar 26, 2013 8:53 pm
Forum: Druga godina
Topic: PFSVEMO: Građansko pravo
Replies: 194
Views: 48354

Odg: PFSVEMO: Građansko pravo

Kolegice je li to samo kod vas ili vrijedi i za Mostar? Prvi dio je opći, drugi stvarno pravo i treći nasljedno pravo.
by Andy
Mon Mar 25, 2013 4:39 pm
Forum: Druga godina
Topic: PFSVEMO: Obiteljsko pravo
Replies: 63
Views: 22638

Odg: PFSVEMO: Obiteljsko pravo

Rok je 8.4. u 10.30 h!
by Andy
Tue Feb 19, 2013 9:12 pm
Forum: Druga godina
Topic: PFSVEMO: Građansko pravo
Replies: 194
Views: 48354

Odg: PFSVEMO: Građansko pravo

Prof. Alena Jurić je preuzela dio predavanja, jer je doktorirala prošle godine, a usto i drži vježbe! :)
I nije moguće izaći na ostatak kolokvija, ako nije položen prvi. Ostaje samo cijeli ispit.
by Andy
Sun Jan 13, 2013 10:47 pm
Forum: Treća godina
Topic: PFSVEMO: Radno i socijalno pravo
Replies: 157
Views: 42532

Odg: PFSVEMO: Radno i socijalno pravo

Ako je itko polagao radno preko kolokvija, može li napisati pitanja za 2.kolokvij, u koji spada europsko radno pravo? :)

Go to advanced search