Search found 4 matches

by sagittarius_20
Thu Mar 05, 2015 1:04 pm
Forum: Treća godina
Topic: PFSVEMO: Financijsko pravo i financijska znanost
Replies: 89
Views: 28246

PFSVEMO: Financijsko pravo i financijska znanost

Zna li itko kad je prvi kolokvij u Mo? Koje gradivo spada u prvi kolokvij?
by sagittarius_20
Thu Mar 05, 2015 1:01 pm
Forum: Druga godina
Topic: PFSVEMO: Građansko pravo
Replies: 194
Views: 48202

PFSVEMO: Građansko pravo

Pitanja iz G1 na ispitu 17.2.2015.- 1.Pretpostavke zastare, 2.Pretpostavke valjanosti pravnih poslova, 3.Izuzeci od načela dispozitivnosti 4.Mogu li ništavi pravni poslovi konvalidirati -pravilo i iznimke 5. Jeste li vi pravni subjekt? 6.Zabluda ->opći dio 1.Je li oporuka napisana krvlju na zidu val...
by sagittarius_20
Thu Mar 05, 2015 12:50 pm
Forum: Druga godina
Topic: PFSVEMO: Pravo Europske unije
Replies: 154
Views: 35838

PFSVEMO: Pravo Europske unije

Pitanja na zadnjem roku u 2.mjesecu- 1.Koga zastupaju tijela u zakonodavnom postupku 2.Izbor predsjednika Komisije(objasni) 3.Status osnovnih prava nakon Lisabonskog ugovora
by sagittarius_20
Sat Feb 07, 2015 2:05 pm
Forum: Prva godina
Topic: PFSVEMO: Ljudska prava
Replies: 112
Views: 30405

PFSVEMO: Ljudska prava

pitanja na roku u drugom mjesecu:1) organizacija za europsku sigurnost i suradnju,2) primjeri prikrivene diskriminacije,3) zabrana mučenja, 4) pravo na pošteno suđenje i pristup sudu 

Go to advanced search