Fondacija Konrad Adenauer: Konkurs za dodjelu stipendija studentima

Fondacija Konrad Adenauer raspisala je konkurs za dodjelu maksimalno 15 stipendija studentima 1. i 2. godine master studija ili 4. i 5. godine studija.


Konrad Adenauer fondacija stipendije cover

Uslovi za prijavu

 • redovan studij na 1. ili 2. godini drugog ciklusa/ 4. ili 5. godini studija (sve studijske grupe) na univerzitetu u BiH u akademskoj 2016/2017. g.
 • aktivan angažman u civilnom društvu, političkoj stranci, NVO i sl. i prosjek ocjena najmanje 8,00 odnosno 3,5 (svi ispiti uključujući i prvi ciklus)
 • kandidat ne smije biti u radnom odnosu, starost do 30 godina, državljanstvo BiH; interes za rad Fondacije, poštivanje vrijednosti za koje se zalaže Fondacija

Potrebna dokumentacija

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

 • ispunjen formular Fondacije Konrad Adenauer
 • motivaciono pismo (na engleskom ili njemačkom jeziku)
 • biografija
 • uvjerenje o položenim ispitima (kompletan studij) i potvrda o upisu u aktuelni semestar
 • ovjerena kopija lične karte ili pasoša
 • najmanje dvije preporuke (jedna od nadležnih profesora i jedna preporuka
  političke stranke ili organizacije u kojoj je kandidat aktivan) ♦ 1 fotografija

Aplikacije sa kompletnom dokumentacijom dostaviti što prije na sljedeću adresu:

Fondacija Konrad Adenauer
Ferhadija 19
71000 Sarajevo

Uspješni kandidati bit će pozvani na razgovor sa komisijom neposredno nakon dostavljanja dokumentacije. Razgovori će biti organizovani u više navrata i termina do popune svih 15 mjesta, a najkasnije do 01.12.2016. Ukoliko se ne prijavi odgovarajući broj uspješnih kandidata, Fondacija Konrad Adenauer zadržava pravo da dodijeli manji broj stipendija. O popunjavanju svih mjesta obavijest će biti objavljena na web-stranici i Facebook profilu Fondacije.

Formulari za prijavu dostupni su u uredu i na web-stranici Fondacije, faksom ili elektronskom poštom (upite slati na: sarajevo@kas.de).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Kandidati koji primaju stipendiju neke druge organizacije i bivši stipendisti Fondacije Konrad Adenauer nemaju pravo prijave.

Stipendiranje obuhvata novčanu stipendiju u visini od 250 KM mjesečno za jedan semestar uz mogućnost produženja na cijelu akademsku godinu i prateći program za stipendiste.

Sve informacije o konkursu objavljene su na web-stranici Fondacije Konrad Adenauer.

(STUDOMAT.ba)