Faktori uspješnog učenja

Na učenje utiču mnogi faktori. Svaki od njih, na svoj način, manje ili više utiče na proces učenja i usvajanja znanja.


Foto: Ilustracija
Foto: Ilustracija

Najčešće se navode sljedeći faktori:

1. Fiziološko stanje

Za uspješno učenje izuzetno je važno vaše zdravstveno stanje, način na koji se hranite, boravak na vazduhu, fizička aktivnost i dovoljno sna.

2. Motivacija

Odugovlačite početak učenja, dosadno vam je dok sjedite iznad knjige, čitate, ali pamtite vrlo malo, govorite sebi kako morate da učite, a ipak ne učite, optužujete sebe zbog toga?

Ovo sve znači da niste motivisani za učenje. Kako da probudite motivaciju?

Glavni podsticaj učenju jesu pozitivan stav i volja, ugodne misli, pozitivna očekivanja. Gotovo 50% uspjeha zavisi od toga koliko imate pozitivno gledište na sve oko sebe. Ishod često zavisi od očekivanja.

Još jedna dobra tehnika je da uredite prostor za učenje. Urednost je pola učenja (misli se na plan, radnu torbu, stol). Napravite optimalnu temperaturu, neka prostorija u kojoj učite bude osvijetljena, ne mijenjajte mjesto za učenje (ista situacija stvara pozitivne asocijacije za učenje).

Slušanje muzike je također dobra strategija. Muzika jača um, oslobađa kreativne sposobnosti, čini tijelo zdravim. U knjizi „Mocartov efekt” Don Kampbel navodi da ugodna, nenametljiva i tiha muzika i do pet puta olakšava učenje i motiviše učenika.

3. Rad na času

Ovo podrazumijeva aktivno prisustvo na času (učešće u diskusijama, postavljanje pitanja…), zapisivanje bilješki, praćenje nastave sa punom koncentracijom…

4. Planiranje učenja

Planiranje je jako važno jer povećava efikasnost učenja. Vrlo je bitno da napravite plan učenja na dnevnom i nedjeljnom nivou. Kod kreiranja dnevnog plana vodite računa koliko predmeta ćete učiti danas, kako ćete ih rasporediti, napravite da plan bude realan i izvodljiv, da između svakog predmeta postoji odmor, da odmor sadrži i neku ugodnu aktivnost (Internet, odlazak u kino, na piće i sl).

Pravljenje nedjeljnog plana učenja je neophodno jer vi imate i svoj privatni život, interese i želje. Kreiranje nedjeljnog plana pomoći će vam da steknete radne navike i omogućiti kontrolu nad vašim aktivnostima.

5. Snalaženje u materiji koja se uči

Kada učite, vrlo je važno da razlikujete bitno od nebitnoga, da sažimate gradivo u obliku vlastitih bilješki, da uočite ključne riječi i pojmove, da sadržaj prepričate svojim riječima tj. da izbjegnete doslovno citiranje i učenje napamet.

6. Ponavljanje i uvježbavanje gradiva

Veoma je bitno da ponavljate gradivo koje ste prešli kao i da znate koliko puta to treba učiniti. Da bi se gradivo dobro naučilo, treba da ga ponavljate i nakon što ste ga prvi put tačno prepričali. Ovakav način učenja će vam pomoći da prevaziđete strah na ispitu i da tečno i razložno odgovorite na ispitno pitanje.

(Vodič za učenje / STUDOMAT.ba)