Erasmus+ stipendije: Studiraj na Univerzitetu Mendel u Brnu

Trajanje stipendije je jedan semestar, odnosno četiri mjeseca.


Historical center of Brno in Czech Republic
Historical center of Brno in Czech Republic

U okviru Erasmus+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za razmjenu studenata Univerziteta u Banjoj Luci na Univerzitetu Mendel u Brnu.

Dostupno je 18 stipendija za studente sva tri ciklusa studija u zimskom semestru akademske 2024/25. godine.

Prijaviti se mogu studenti svih profila, a prednost će imati studenti Poljoprivrednog fakulteta. Studenti trećeg ciklusa se mogu prijaviti na praksu u trajanju od 30 dana, dok se studenti prvog i drugog ciklusa studija mogu prijaviti na praksu u trajanju od dva mjeseca. Prednost će imati studenti koji se prijavljuju na razmjenu punog trajanja (četiri mjeseca).

Iznos stipendije za puno trajanje stipendije:

  • Mjesečna stipendija u iznosu od 800 eura (za troškove života),
  • Putni troškovi u iznosu od 180 eura.

Iznos stipendije za kraći boravak:

  • za studente trećeg ciklusa 2182 eura,
  • za studente prvog i drugog ciklusa 1780 eura.

Potrebna dokumentacija:

  • Popunjen prijavni obrazac – Obrazac 1;
  • Biografija u Europass formatu;
  • Potvrda o prosječnoj ocjeni sa prvog i drugog ciklusa studija;
  • Dokaz o poznavanju engleskog jezika.

Više informacija o stipendiji je dostupno na linku.

Prijave sa pratećom dokumentacijom treba poslati na sljedeću imejl-adresu: erasmus@agro.unibl.org ili predati lično na protokol fakulteta (u tom slučaju na naznačenu adresu elektronske poslati isti dan kratko obavještenje da je predata prijava u čvrstoj formi).

Rok za prijavu je 15. maj 2024. godine.