ELSA Sarajevo: Konkurs za izbor učesnika seminara “Tranzicijska pravda – put ka miru”

U organizaciji Evropskog udruženja studenata prava Sarajevo će se 21.9.2015. godine, u prostorijama Pravnog fakulteta, IUDEX sala, održati jednodnevni seminar iz područja ljudskih prava. Seminar je dio programa obilježavanja Svjetskog Dana mira, uz podršku Mreže za izgradnju mira.


Izabrani učesnici će imati obavezu da nakon održanog Seminara napišu rad na slobodnu temu iz oblasti tranzicijske pravde,  koji će biti objavljeni na web stranicama ELSA-e Sarajevo i Mreže za izgradnju mira.

Advertisements

1. Opći uvjeti za prijavu

Za učešće na seminaru se može prijaviti kandidat koji zadovoljava sljedeće uvjete:

  • da je student_ica Univerziteta u Sarajevu;
  • poznavanje engleskog jezika.

2. Prijava

Prijava se vrši dostavljanjem CV-a kandidata/kinje.

Advertisements

3. Dostave prijava

Prijave se dostavljaju na e-mail: president@elsa-sarajevo.org, s naznačenim predmetom email-a: “Prijava na konkurs”, zaključno sa 16. septembrom 2015. godine. Putem istog email-a se možete obratiti za dodatne informacije.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

(STUDOMAT.ba)