Događaj za mlade: Šta znamo o obrazovanju?

Refundacija putnih troškova i troškovi ručka su obezbijeđeni za sve učesnike i učesnice događaja, a smještaj će se refundirati po potrebi u odnosu na udaljenost.


vizual sta znamo o obrazovanju

Vijeće mladih Federacije BiH trenutno radi na implementaciji projekta “Ready for Europe”. Projekat se tiče EU integracija iz prizme mladih sa posebnim osvrtom na oblasti ekologije, zaštite životne sredine, zapošljivosti i obrazovanja. U sklopu projekta, realizuje se jednodnevni događaj za mlade pod nazivom “Šta znamo o obrazovanju?

Događaj će se održati u srijedu, 9.11.2022. godine, u Tuzli na adresi Kulina bana 2 (Hotel Vertigos). Tokom trajanja samog događaja, učesnici i učesnice će imati priliku upoznati se sa pojmom EU integracija BiH, kao i ulogom civilnog društva i mladih u tom procesu. Jedan od važnih segmenata ovog procesa jeste obrazovanje i nauka na šta će biti stavljen fokus u drugom dijelu događaja.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Događaj je namijenjen mladima (15 – 30 godina) koji su zainteresovani za teme vezane za obrazovanje – govorit će se o obrazovanju iz različitih perspektiva (o suštini, filozofijama, pristupima i sistemima različitih država i društvenih uređenja). Šta su to dobre prakse? Šta možemo naučiti iz reformi drugih obrazovnih sistema? Šta nama treba da bismo išli dalje? Prijaviti se mogu i omladinska udruženja i organizacije koje se bave ili se žele baviti ovim temama.

Početak događaja je planiran u 11.00, a kraj u 16.00 sati. Tačnu agendu će svi odabrani učesnici i učesnice dobiti najkasnije do 7.11.2022. godine do 12.00 sati.

Refundacija putnih troškova i troškovi ručka su obezbijeđeni za sve učesnike i učesnice događaja, a smještaj će se refundirati po potrebi u odnosu na udaljenost.

Svi  zainteresovani se mogu prijaviti putem obrasca. Rok za prijavu na događaj je nedjelja, 6.11.2022. godine, do 23:59. Prednost prilikom selekcije imaju mladi koji su članovi i članice omladinskih udruženja u strukturi Vijeća mladih FBiH.