Dobro razmislite: U kojim smjerovima se smije kretati plavi automobil?

Pogledajte saobraćajnu situaciju na slici, pa pokušajte da za manje od minute date odgovor.


U kojim smjerovima smije da se kreće plavi automobil?
U kojim smjerovima smije da se kreće plavi automobil?

Raskrsnica na slici nije opremljena semaforima, a nema ni saobraćajca da reguliše saobraćaj.

Na njoj se nalaze tri automobila, čije kretanje regulišu “obrnuti trougao” i jedan saobraćajni znak obavještenja. Pažljivo pogledajte saobraćajnu situaciju na raskrsnici, pa pokušajte da odgovorite na pitanje:

U kojim smjerovima smije da se kreće plavi automobil?

    1.  Samo u smjeru B,
    2.  U smjerovima A i C,
    3.  Samo u smjeru A,
    4.  U smjerovima A i B,
    5.  U bilo kojem smjeru.
raskrsnica mozgalica
Foto: Buka

Rješenje pogledajte na idućoj stranici.