Dobili posao ili su otišli trbuhom za kruhom: Za četiri mjeseca broj nezaposlenih u bih se smanjio za 17.000 osoba

Teško je precizirati prave razloge za smanjenje broja nezaposlenih, ali i dalje se bilježi trend odlaska radnosposobnog stanovništva iz BiH.


Foto: Hayat
Foto: Hayat

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, krajem maja 2021. godine broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 817.067, a od toga je 353.665 žena. U junu 2021. godine broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 820.979.

Od februara 2021. godine broj nezaposlenih osoba u BiH počeo je padati. Broj nezaposlenih krajem februara bio je 410.776, a samo nekoliko mjeseci kasnije krajem juna u BiH taj broj smanjen za 16.995 osoba.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH na dan 30.6.2021. u Bosni i Hercegovini je bilo 393.781 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini.

U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 2.218 osoba ili 0,56%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 226.132 ili 57,43% su žene.

U odnosu na isti period prošle godine nezaposlenost u BiH je manja za 27.519 osoba ili 6,53%. U odnosu na početak pandemije COVID-19, nezaposlenost se smanjila za 9.107 osoba ili 2,26%.

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 363 osobe (0,12%), u Republici Srpskoj za 1.774 osobe (2,29%) i u Brčko distriktu BiH za 81 osobu (1,19%).

Struktura osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 30.6.2021. godine je slijedeća:

  • NKV 106.111 ili 26,95%, od toga 43.861 (26,16%) muškarac i 62.250 (27,53%) žena;
  • PKV-NSS 6.418 ili 1,63%, od toga 3.147 (1,88%) muškaraca i 3.271 (1,45%) žena;
  • KV 124.551 ili 31,63%, od toga 65.859 (39,28%) muškaraca i 58.692 (25,95%) žene;
  • VKV 1.374 ili 0,35%, od toga 1.124 (0,67%) muškarca i 250 (0,11%) žena;
  • SSS 113.925 ili 28,93%, od toga 41.208 (24,58%) muškaraca i 72.717 (32,16%) žena;
  • VŠS 6.792 ili 1,72%, od toga 2.360 (1,41%) muškaraca i 4.432 (1,96%) žene;
  • VSS 34.610 ili 8,79%, od toga 10.090 (6,02%) muškaraca i 24.520 (10,84%) žena.

U junu je brisano ukupno 17.475 osoba sa evidencija službi zapošljavanja, od čega je 8.459 žena. Od ovog broja zaposleno je 12.086 osoba, od čega 6.104 žene.

Istovremeno je za 8.194 osobe prestao radni odnos, od čega 3.931 žena. Poslodavci su u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 4.754 nova radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, krajem maja 2021. godine broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 817.067, a od toga je 353.665 žena. U junu 2021. godine broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 820.979.

Teško je precizirati prave razloge za smanjenje broja nezaposlenih, ali i dalje se bilježi trend odlaska radnosposobnog stanovništva iz BiH.

Godina u kojoj pandemija koronavirusa još uvijek traje što je utjecalo na globalnu ekonomiju nije donijela enormno zapošljavanje, ali nas statistički podaci koje dostavljaju nadležne institucije pokušavaju ohrabriti brojevima o porastu broja zaposlenih i smanjenju broja nezaposlenih, prenosi Hayat.