“Debatologija mi je pomogla da naučim nešto novo i da proširim svoje znanje”

Intervju sa Damirom Hodžićem, najboljim internet debatantom za mjesec septembar u projektu Debatologija koji se realizuje u saradnji Centra za kulturu dijaloga i portala STUDOMAT.ba.


debatologija header

Intervju sa Damirom Hodžićem, najboljim internet debatantom za mjesec septembar u projektu Debatologija koji se realizuje u saradnji Centra za kulturu dijaloga i portala STUDOMAT.ba.

Razgovarala: Tijana Ljuboje

Damir Hodžić
Damir Hodžić

Možete li nam se predstaviti?

Moje ime je Damir Hodžić, dolazim iz Sarajeva, gdje također živim i studiram. Apsolvent sam na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, smjer Razvoj poslovnih informacionih sistema i izabran sam za najboljeg debatanta za mjesec septembar u projektu Debatologija koji se realizuje u saradnji Centra za kulturu dijaloga (CKD) i portala STUDOMAT.ba.

Kako ste čuli za Debatologiju i šta Vas je potaklo da se uključite u debate?

Prije nekoliko mjeseci postao sam moderator na STUDOMAT.ba forumu gdje sam vidio da mladi ljudi diskutuju o aktuelnim i interesantnim temama, što me je i potaklo da se uključim u diskusiju.

Student ste Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Zašto je jednom studentu ekonomije važno da zna formirati argument i javno govoriti?

Mislim da nije samo studentima ekonomije važno da znaju formirati argumente i znati javno govoriti, nego je to potrebno i svim ostalim mladim ljudima koji se obrazuju i spremaju za budućnost. Kod formiranja argumenata potrebno je biti objektivan i decidan. Važno je razviti vještinu govora kao i znati biti kritičan i samokritičan.

Kako mladi ljudi mogu doprinijeti jačanju kulture komunikacije u javnosti?

Tako što će se više angažovati u omladinskim udruženjima, vijećima mladih volontiranjem, učešćem u javnim nastupima i raspravama. Isto tako mogu doprinijeti svojim primjerima u komunikaciji sa drugima bez psovki, vulgarnih riječi i širenjem poštovanja, razumijevanja i povjerenja. Mislim da je Debatologija idealna prilika za mlade da doprinesu jačanju kulture komunikacije i da tako razviju određeni stepen tolerancije među njima samima.

Kako biste nekome, ko se nikada nije bavio debatom, objasnili koje su najveće prednosti koje donosi savladavanja ove vještine?

Jedna od najvećih prednosti je ta da svakodnevno stičemo nova saznanja i učimo nešto novo. Svakako to se odražava na našu kulturu komunikacije, samim time se bolje izražavamo i bogatimo naš rječnik. Savladavanjem ove vještine u mogućnosti smo da prevaziđemo strah od komunikacije, javnog nastupa i da budemo otvoreniji i komunikativniji.

Koje je vaše mišljenje o govoru mržnje u medijima i zašto je tako popularan u BiH?

Znam da je prisutna međunacionalna i međuvjerska mržnja na internet stranicama. Mišljenja sam da bi se trebali formirati javni instrumenti koji bi sankcionisali govor mržnje u medijima koji je itekako postao popularan u BiH.

Zašto je istraživanje teze u debati važno?

Istraživanjem teze debatanti su u prilici da se bolje upoznaju sa temom i da se više informišu o istoj. Istraživanjem teze dolazimo do argumenata za tezu koju želimo dokazati.

Da li Vam je Debatologija pomogla da naučite nešto novo?

Naravno. Debatologija mi je pomogla da naučim nešto novo i da proširim svoje znanje. Smatram da je ovaj projekat potreban mladima, te da im može biti od koristi u sticanju novih znanja i obrazovanju.

Zašto bi i drugi mladi ljudi trebali biti dio Debatologije?

Debatologija omogućava sticanje novih poznanstava, iskustava kao i novih saznanja, te mladima preporučujem da uzmu učešće u ovome projektu.

 (Tijana Ljuboje/STUDOMAT.ba)