Danas je Međunarodni dan borbe protiv nekažnjivosti za zločine protiv novinara

Safe Journalist izvještava da su se od 2014. godine, u Bosni i Hercegovini, desila 204 slučaja napada na novinare.


Pen and Journal
Ilustracija: STUDOMAT

Zaštita novinara i medijskih aktera nalazi se u vrhu liste prioriteta Vijeća Evrope. Iz ovih razloga, Vijeće Evrope sprovodi aktivnosti u svim državama članicama, a cilj je obezbijediti novinarima i medijskim akterima da ispunjavaju svoju ulogu čuvara demokratije bez uplitanja i strahova.

2021. godine, u okviru Evropskog programa za obrazovanje pravnika u oblasti ljudskih prava (HELP), online kurs o zaštiti novinara adaptiran je i preveden na bosanski jezik. Cilj kursa je ojačavanje znanja pravnika, službenika za sprovođenje zakona, kao i novinara u identifikovanju i rješavanju prijetnji. Adaptirani kurs bit će implementiran u sklopu zajedničkog projekta Evropske unije/Vijeća Evrope ”Sloboda izražavanja i sloboda medija u Bosni i Hercegovini (JUFREX)”.

Evropska unija promovira i štiti pravo na slobodu mišljenja i izražavanja kao i medijske slobode, kako na internetu tako i van njega. Također, osuđuje uznemiravanje, prijetnje i napade na novinare, blogere i druge medijske radnike.

Kancelarija Vijeća Evrope u Sarajevu posvećena je promoviranju zaštite novinara i slobode izražavanja, te zaštiti medija u Bosni i Hercegovini.