Da li je studentima iz BiH potrebna radna dozvola za rad dok studiraju u inostranstvu?

Mogu li studenti iz BiH raditi dok studiraju vani? I ako je tako, da li im je potrebna radna dozvola?


Foto: Envato
Foto: Envato

Da li mi je dozvoljeno da radim dok studiram u inostranstvu, da li je potrebna radna dozvola i o kojem broju sati je riječ? Ovo su jedna od najčešćih pitanja koje interesuju studente prije nego što krenu da studiraju u stranoj zemlji.

Odgovor je dala Erudera.com nakon nedavno provedene studije.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Kako navode neke zemlje dozvoljavaju međunarodnim studentima da rade, ali propisi i radno vrijeme se razlikuju, a većina zahtijeva radnu dozvolu.

Ističu da je više od 10.000 bh. studenata studiralo je u inostranstvu (prema UNESCO-u), a prvih deset destinacija su Srbija, Austrija, Hrvatska, Slovenija, Njemačka, Turska, Sjedinjene Američke Države, Italija, Češka Republika i Švicarska.

Mogu li studenti iz BiH raditi dok studiraju u ovim zemljama? I ako je tako, da li im je potrebna radna dozvola?

Srbija

Da, 20 sati sedmično tokom akademske godine i puno radno vrijeme tokom ljetnog raspusta. Moraju dobiti radnu dozvolu da bi radili.

Austrija

Da, do 20 sati sedmično. Ne moraju podnijeti zahtjev za radnu dozvolu.

Hrvatska

Da, samo na pola radnog vremena. Potrebna im je radna dozvola

Slovenija

Da, privremeni i honorarni rad u okviru „Studentski rad“. Potreban im je ugovor sa agencijom za zapošljavanje Studentske službe

Njemačka

Da, posao sa punim radnim vremenom u trajanju od 120 dana ili sa skraćenim radnim vremenom u trajanju od 240 pola dana. Mogu raditi i bez radne dozvole

Turska

Da, 30 do 35 sati sedmično. Potrebna im je radna dozvola

Sjedinjene Države

Da, do 20 sati sedmično tokom vašeg semestra. Moraju biti upisani na puno radno vrijeme i imati važeći F-1 status

Italija

Da, 20 sati sedmično. Potrebna im je radna dozvola

Češka Republika

Do 30 dana u kalendarskoj godini. Student mora biti upisan na studijski program akreditovan od strane Ministarstva prosvete da bi mogao da radi

Švicarska

Da, 15 sati sedmično tokom semestra, puno radno vrijeme tokom ljetnih raspusta. Oni bi trebali podnijeti zahtjev za radnu dozvolu nakon diplomiranja.