ConnectED kampanja povezuje studente i poslodavce

Danas je zvanično počela „ConnectED-Challenge your knowledge“ kampanja koju je osmislila grupa studenata sa Ekonomskog fakulteta Banja Luka i Pravnog fakulteta Tuzla, okupljenih u pink tim, a u okviru projekta E4U, koji finansira Kancelarija specijalnog predstavnika EU u BiH (EUSR).


Saopstenje ConnectED

Cilj kampanje „ConnectED“ je stvaranje uticaja na smanjenje jaza između tržišta rada i obrazovanja. Ideja će omogućiti poslodavcu da studenta, odnosno potencijalnog radnika, oblikuje prema svojim potrebama i da kroz njihov rad i razmišljanje odabere profil studenta koji mu je potreban. S druge strane, takođe, pruža poslodavcu mogućnost da dobije ideje za potencijalna rješenja problema, a studentu da kroz rad na rješavanju problema iz realnog sektora stekne vještine potrebne poslodavcu.

Kampanja se odvija u tri dijela, a to su ConnectED skills, ConnectED challenge i ConnectED club. Sva tri događaja održavaju se u Tuzli i Banjaluci. Prvi segment projekta, ConnectED skills se održava 17. maja u Tuzli i 19. maja u Banjaluci.

– Prvi dio (skills-vještine) je cjelodnevni događaj na kojem bi se predavači-poslodavci predstavili studentima i predstavili preduzeće iz kojeg dolaze. Takođe, poslodavci bi imali zadatak da kroz diskusiju sa studentima razgovaraju o raznim temama i da im objasne njihov zadatak, a to je izrada „studije slučaja“. Govoriće se i o motivaciji, značaju aktiviranja mladih ljudi, neophodnim znanjima, vještinama i kompetencijama za potrebe posla nakon završenih fakulteta, rekla je Vuković Nikolina.

Nakon prvog dijela, studenti će imati 10 dana da izrade studiju slučaja. Po pet najboljih iz oba sektora biće izabrani za finale. Ti timovi će u finalu „ConnectED challenge“, da prezentuju na čemu su radili, a žiri će da proglasi prvo, drugo i treće mjesto za oba sektora.

Posljednji dio kampanje je osnivanje ConnectED club-ova, prvenstveno na Ekonomskom fakultetu u Banjoj Luci i Pravnom fakultetu u Tuzli, gdje bi se poslodavci umrežavali sa studentima i radili zajedno na poboljšanju obostranog položaja. Prvi zadatak klubova je posjeta preduzeću sa studentima i organizatorima, a ovaj segment će biti završni dio kampanje. „Cilj klubova jeste da na ova dva fakulteta koji su učesnici projekta, pokažu kako se može dugoročno riješiti poblem smanjivanja jaza između tržišta rada i obrazovanja, kao i da posluže kao model drugim fakultetima u BiH“, rekao je Kenan Gutić. Kampanja „ConnectED-Challenge your knowledge“, traje do 03. juna ove godine.

Ured specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUSR) drugu godinu za redom implementira projekat za mlade simboličnog naziva ‘EU for You – E4U’, kojim je angažovao studente iz cijele zemlje u promociji pitanja od značaja za proces EU integracija.

U okviru ovog projekta, studenti dodiplomskih studija sa 14 javnih fakulteta iz BiH uz pomoć svojih akademskih mentora i eksperata na projektu, rade na izradi javnih kampanja koje ilustriraju percepciju mladih o socio-ekonomskim reformama, posebno u oblasti obrazovanja, zapošljavanja i poduzetništva. Pink tim  predstavlja jedan od ukupno sedam timova koji učestvuju u takmičenju za najbolju kampanju i odlazak na nagradno putovanje u Brisel.

Za detaljne informacije o kampanji i projektu kontaktirajte nas putem e-mail adrese: skill.connected.skills@gmail.com.

Pratite nas i na Facebook stranici: www.facebook.com/connectedkampanja/

(STUDOMAT.ba)