Bosna i Hercegovina postala dio studentske mreže ESFL

Evropska studentska mreža ESFL (European Students For Liberty) od 18. do 22. avgusta organizovala je u Gummersbachu trening za novoizabrane lokalne lidere. Tako je u okviru ove studentske mreže i BiH po prvi put dobila svog predstavnika.


European Students For Liberty ESFL

Evropska studentska mreža ESFL (European Students For Liberty) od 18. do 22. avgusta organizovala je u Gummersbachu trening za novoizabrane lokalne lidere. Tako je u okviru ove studentske mreže i BiH po prvi put dobila svog predstavnika.

European Students For Liberty ESFLLokalni kordinator i predstavnik ESFL za BiH je Admir Čavalić, student drugog ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i predsjednik udruženja “Multi”, koje je ujedno član ESFL mreže.

Students For Liberty mreža ima oko 1.000 studentskih grupa širom svijeta koje međusobno koordiniraju sa misijom promocije ideja slobode.

– Pristup ESFL mreži će biti od izuzetne koristi za bosansko-hercegovačke studente. Osim što će pružati direktnu podršku studentskim grupama, ESFL mreža redovno donira na hiljade knjiga na temu ekonomije i liberalizma, organizuje korisna predavanja, te obezbjeđuje transport studentima za predavanja u regiji ili šire u Evropi, saopšteno je iz Udruženja “Multi”.

Pored toga, studenti dobivaju brojne druge resurse na raspolaganju.

Trening u Njemačkoj je obuhvatio diskusije o ideji slobode, strategiji njihove promocije, te najboljim praksama studentskog aktivizma. Učesnici treninga, koji su predstavljali ukupno 28 evropskih država, će u narednoj akademskoj godini aktivno raditi na zagovaranju principa klasičnog liberalizma na univerzitetima u svojoj zajednici, ali i šire prema cjelokupnoj studentskoj populaciji, navode iz Udruženja “Multi”.

(STUDOMAT.ba)