Avdispahić: “Izgradnja kampusa Univerziteta u Sarajevu je jedan od strateških prioriteta u ovoj godini”

Jedan od strateških prioriteta Univerziteta je izgradnja Kampusa Univerziteta u Sarajevu, te očekujemo da će u 2014. godini početi izgradnja univerzitetske biblioteke Univerziteta u Sarajevu, koja će zahvaljujući donaciji Kraljevine Saudijske Arabije biti prvi novoizgrađeni objekt na prostoru Kampusa Univerziteta.


Rektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Muharem Avdispahić; Foto: Ekran.ba
Rektor Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Muharem Avdispahić; Foto: Ekran.ba

Za rektora Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Muharema Avdispahića prošla godina bila je godina promjena, a kao jedan od strateških prioriteta Univerziteta u ovoj godini je izgradnja kampusa Univerziteta u Sarajevu.

– Jedan od strateških prioriteta Univerziteta je izgradnja Kampusa Univerziteta u Sarajevu, te očekujemo da će u 2014. godini početi izgradnja univerzitetske biblioteke Univerziteta u Sarajevu, koja će zahvaljujući donaciji Kraljevine Saudijske Arabije biti prvi novoizgrađeni objekt na prostoru Kampusa Univerziteta, kazao je Agenciji FENA rektor Avdispahić.

Ističe da je u 2013. godini znatno poboljšana pozicija studenata na svim nivoima odlučivanja, a na 17. sjednici Senata Univerziteta izabran je i student-prorektor, prenosi portal 24sata.info.

– Godinu smo završili s imenovanim Upravnim odborom integriranog Univerziteta i obnovljenim zahtjevom za institucionalnu akreditaciju. U ovoj godini očekujemo da se počne poštovati zakonska obaveza o uplati tranše. Prvi put ćemo podnijeti prijedlog konsolidovanog budžeta, utvrditi stanje imovine, napraviti pomak u procesu restitucije, nastaviti u nastojanjima da se otklone neprilagođenosti u zakonskom okviru zbog kojih naši istraživači na međunarodne pozive ne apliciraju direktno, nego preko stranih partnera, kazao je.

Namjera je, ističe rektor Avdispahić, smanjiti broj programa i usmjeriti napor ka njihovoj međunarodnoj akreditaciji.

– Kao značajan cilj ostaje nam internacionalizacija, uvođenje novih programa na engleskom jeziku, posebno međunarodno umrežavanje kapaciteta na trećem ciklusu studija, kaže on.

Rektor Avdispahić prisjeća se da je 2013. godina započela jednoglasno usvojenim stavovima Senata o principima usaglašavanja Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i Statuta Univerziteta s Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH.

– Februar je bio mjesec u kojem smo se odlučno izjašnjavali o položaju visokog obrazovanja u budžetu Kantona Sarajevo, uz polovičan uspjeh naših napora. U martu je Zemaljski muzej BiH postao našom pridruženom članicom, a u aprilu i Gazi Husrev-begova biblioteka. U aprilu su donesene i izmjene zakona koje su otklonile dio prepreka na putu ka zauzimanju primjerenijeg mjesta u evropskom prostoru visokog obrazovanja i istraživanja.

Protekle godine je usvojen i Statut kao najviši autonomni akt Univerziteta. Njegovim stupanjem na snagu 28. juna, Univerzitet u Sarajevu je obogaćen punopravnim članstvom dva teološka fakulteta i pet naučnoistraživačkih instituta. Jedna od pozitivnih vijesti iz jula bila je odluka o uvođenju izbornih predmeta iz oblasti Jezika, kulture i književnosti Roma.

– Septembar je obilježila izborna sjednica Senata u sastavu upotpunjenom sa šest članova – studenata, uz zastupljenost svih grupacija nauka/umjetnosti i ciklusa studija. Izabrani su članovi Upravnog odbora – predstavnici Univerziteta – četiri redovna profesora i jedan student. Uručena su rješenja prvim dekanima za čije imenovanje se više ne traži saglasnost van Univerziteta, ističe rektor Avdispahić.

I oktobar su obilježili brojni, za Univerzitet, značajni događaji i skupovi, a u novembru su promovirani diplomanti, magistranti i doktoranti Univerziteta u Sarajevu, svi na jednom mjestu, na svečanosti znanja u Zetri, njih 7.097.

[box type=”shadow”]Facebook: Univerzitet u Sarajevu – pratite aktuelnosti s vašeg Univerziteta![/box]

(Fena/24sata.info)