AU EGL stipendije za osnovne studije u Vašingtonu

AU EGL stipendije pokrivaju sve AU naplative troškove (puna školarina, smještaj i hrana) jednom studentu kome je potrebna viza (F-1 ili J-1 studentska viza) da studira u SAD- u.


washington dc city

Stipendija ne pokriva nenaplative troškove kao što su obavezno zdravstveno osiguranje, knjige, avionske karte i ostale troškove (oko 4000 američkih dolara godišnje). Samo jedna AU Emerging Global Leader stipendija je dostupna za jesen 2018. godine. Ukoliko kandidat ne bude izabran kao AU EGL 2018 korisnik stipendije a želi da nastavi process prijave biće mu dostupne djelimične stipendije.

Kandidat se neće smatrati podesnim za stipendiju ukoliko je državljanin SAD- a, upisan na ili već otpočeo studije nakon srednje škole na drugom univerzitetu u matičnoj zemlji ili SAD- u i ako je završio srednju školu prije 2016. godine.

Pravo da se prijave imaju studenti koji se upisuju na osnovne studije u svim oblastima koje su u ponudi na ovom univerzitetu. Da bi bili dio ovog programa svi kandidati moraju ispuniti sljedeće uslove:

– da imaju minimalan prosjek od 3,8,
– da posjeduju dobro znanje engleskog jezika,
– da pokazuju liderske vještine i volju za radom u zajednici,
– da imaju sljedeće rezultate: iBT TOEFL 95, IELTS 7.0 ili 600 na PB TOEFL (ili više),
– da kandidat još uvijek pohađa srednju školu i treba diplomirati do juna 2018. godine.

Rok za prijavu je: 15. januar 2018. godine.

Više informacija možete pronaći ovdje.

(Mreža-mira.net)