Analiza stavova mladih o korupciji u zapošljavanju u BiH: Mladi imaju svijest o postojanju korupcije pri zapošljavanju u našem društvu

Ova oblast je izuzetno značajna, jer je jedan od gorućih problema u BiH upravo „odliv mozgova“, sa naglaskom na mlade, a jedan od osnovnih uzroka ovog problema jeste upravo korupcija u zapošljavanju.


Analiza stavova mladih o korupciji u zaposljavanju u BiH 1

U srijedu 10.05. 2023.godine u hotelu Courtyard By Marriott u Banjoj Luci je održana prezentacija rezultata istraživanja „Analiza stavova mladih o korupciji u zapošljavanju u BiH“ u sklopu projekta „YACE- Mladi u borbi protiv korupcije u zapošljavanju“, u realizacija UG Centar za razvoj karijere Banja Luka, a pod punim pokroviteljstvom Američke Ambasade u Bosni i Hercegovini.

Cilj projekta je bio podizanje svijesti potencijalnih žrtava korupcije, o modelima i načinima borbe protiv korupcije u zapošljavanju, kao i povećanje pažnje mladih i političkih aktera koji bi se trebali baviti problematikom ovog velikog problema današnjeg načina zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. Projekat bi trebao promijeniti percepciju korupcije “kao nečega što se dešava i što se ne može promijeniti” u nešto što se treba i mora promijeniti, kako bi mladi u BiH imali podjednako kvalitetan život kao njihovi vršnjaci u ostatku Evrope.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Projekat je direktno bio namjenjen za 25 učesnika iz cijele BiH, starosti od 18-25 godina, koji su nakon edukativne radionice i korisnih predavanja, uz mentorisanje Centra za razvoj karijere Banja Luka, bili upravo dio zagovaračke kampanje „Korupcija nije prihvatljiva“, u sklopu koje se pripremio i promo video, sa ciljem informisanja i podsticanja mladih u BiH da se više angažuju po ovom pitanju.

Tokom trajanja projekta, učesnici su bili dio radne grupe za prikupljanje podataka na istraživanju „Analiza stavova mladih i percepcija o korupciji u zapošljavanju u BiH“.

Ova oblast je izuzetno značajna, jer je jedan od gorućih problema u BiH upravo „odliv mozgova“, sa naglaskom na mlade, a jedan od osnovnih uzroka ovog problema jeste upravo korupcija u zapošljavanju.

Ispred donatora, prisutna je bila gđa Sydney Scarlata, zamjenica direktora Branch Office Banja Luka, koja je izrazila svoje zadovoljstvo cjelokupnim projektom.

Zaključak istraživanja je da mladi imaju svijest o postojanju korupcije pri zapošljavanju u našem društvu, s tim što je potrebno mnogo raditi na motivisanju i edukaciji mladih ljudi da se aktivno suoče i bave problemom korupcije kada je u pitanju zapošljavanje, da prijavljuju svaki slučaj korupcije kada se pruži prilika, te da se bore za jedno bolje i pravednije društvo za sve nas.

Cjelokupna „Analiza istraživanja stavova mladih o korupciji u zapošljavanju u BiH“ je dostupna ovdje.