Amfiteatri sve prazniji: RS za deset godina ostala bez 18.000 studenata

I u budućnosti se očekuje pad broja studenata iz više razloga, a jedan od njih je negativan prirodni priraštaj.


students empty auditorium
Foto: STUDOMAT / Freepik

Amfiteatri na fakultetima u RS-u postaju sve prazniji, a tome najbolje svjedoči podatak da su univerziteti za deset godina ostali bez skoro 18.000 studenata.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku RS, u akademskoj 2012/13. godini broj upisanih studenata iznosio je 44720, dok su u akademskoj 2022/23. godini bila upisana 26774 studenta, odnosno 17946 studenata manje.

Demograf Aleksandar Majić ističe da smanjen natalitet utiče na smanjenje broja učenika u osnovnim i srednjim školama, a to se reflektuje i na smanjenje broja studenata na visokoškolskim ustanovama.

 – Mi smo u RS-u maksimalan broj studenata imali između 2011. i 2013. godine. To je bio apsolutni maksimum, nakon toga imamo sukcesivno smanjenje broja studenata kako u privatnim, tako i u državnim visokoškolskim ustanovama, rekao je Majić za “Nezavisne novine”.

Kao najvažnije faktore koji dovode do praznih mjesta u amfiteatrima na fakultetima Majić navodi smanjenu bazu svršenih srednjoškolaca, kao i sve češće odluke studenata da svoje znanje stiču u Srbiji ili u drugim zemljama širom svijeta.

 – Dosta studenata se odlučuje i za studiranje u zemljama zapadne Evrope, prije svega u Njemačkoj, Sloveniji i Austriji. Većina fakulteta iz tih zemalja daje studentima određene stipendije, ističe on.

Kada je riječ o budućnosti, ni prema mišljenju demografa Majića, ona neće biti mnogo bolja kada je u pitanju broj studenata na fakultetima, a tendencija je da će biti sve manji broj upisanih studenata u godinama koje su pred nama.

Radoslav Gajanin, rektor Univerziteta u Banjaluci, istakao je da je tokom posljednjih deset godina zabilježen pad broja studenata, ali i da je broj upisanih brucoša u posljednjih pet godina gotovo identičan i kreće se između 2100 i 2300 studenata.

 – Mi smo uspjeli zadržati broj upisanih studenata u prvim godinama studija zahvaljujući nekoliko aktivnosti Vlade RS i resornog ministarstva, gdje su oslobodili plaćanja sve studente koji uspješno polože prijemne ispite i kvalifikuju se na budžet i njihovo školovanje snosi nadležno ministarstvo. Drugi razlog zadržavanja broja studenata na upisnim kvotama koje smo i planirali jeste da su studenti koji studiraju na javnim univerzitetima oslobođeni plaćanja smještaja u studentskim domovima, naveo je Gajanin.

Međutim, prema njegovim riječima, i u budućnosti očekuju pad broja studenata iz više razloga, a jedan od njih je negativan prirodni priraštaj.

 – Mi, takođe, radimo na tome da i broj stranih studenata bude veći na Univerzitetu u Banjaluci i neki od fakulteta su već pokrenuli studije na engleskom jeziku, istakao je on, dodajući da i ove godine očekuju da na Medicinskom fakultetu bude upisano između 100 i 150 studenata stranih državljana.