Alumna Univerziteta u Sarajevu Anera Kazlagić doktorirala na Tehničkom univerzitetu u Berlinu

Stekla je zvanje doktora prirodnih nauka.


Anera Kazlagic

Alumna Univerziteta u Sarajevu Anera Kazlagić stekla je zvanje doktora prirodnih nauka odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom „Provenancing of cement by the means of isotope techniques“ na Tehničkom univerzitetu u Berlinu.

Nakon završenog studija na Odjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Anera Kazlagić je svoju akademsku i istraživačku karijeru započela kao asistent na Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Izvanrednom aplikacijom ostvarila je stipendiju za doktorski studij na Fakultetu za okolišno planiranje i izgradnju Tehničkog univerziteta u Berlinu. Stipendiju je obezbijedio Federalni institut za istraživanje i testiranje materijala u Berlinu (Njemačka).

O Aneri Kazlagić smo pisali u junu 2022. godine kada je predstavila temu svog istraživanja u okviru 3MT (3 Minute Thesis) takmičenja. Anera Kazlagić je tada, u videu koji možete pogledati u nastavku, objasnila temu svog doktorskog istraživanja – kako uz upotrebu izotopa možemo saznati porijeklo cementa i zašto je to danas veoma važno.