Al Jazeera Kontekst: Eksploatacija radnika na poslovima u inozemstvu [VIDEO]

Kako spriječiti eksploataciju radnika na poslovima u inozemstvu? Šta radnici trebaju znati prilikom sklapanja ugovora o radu? Kakva je uloga agencija za zapošljavanje, a šta državna administracija može učiniti da zaštiti svoje građane?


Kako spriječiti eksploataciju radnika na poslovima u inozemstvu? Šta radnici trebaju znati prilikom sklapanja ugovora o radu? Kakva je uloga agencija za zapošljavanje, a šta državna administracija može učiniti da zaštiti svoje građane?

Advertisements

Mnogi radnici iz naše regije su zbog ekonomske krize tražili ili i danas traže egzistenciju u inozemstvu.

Za neke od njih, snovi o boljem životu nestali su kada su se obećanja o visokim zaradama pretvorila u izrabljivanje, boravak u nepoznatoj sredini bez isplaćenih zarada, a nerijetko i u različite vidove zlostavljanja.

Advertisements

O ovom problemu, te kako zaštititi potencijalne žrtve eksploatacije, voditelj Adnan Rondić razgovarao je sa gostima u Al Jazeera Balkans Kontekstu. Učesnik emisije u Beogradu je menadžerica Programa zaštite žrtava trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja pri Udruženju građana Atina, Jelena Hrnjak i u Sarajevu, zamjenik direktora Agencije za rad i zapošljavanje BiH, Željko Rajić.

(Al Jazeera Balkans)