Ako riješite ovaj zadatak za manje od 10 sekundi vaš IQ je iznad prosjeka: Da li ste uspjeli?

Koje je rješenje zadatka sa slike?


Rješenje

Tačan odgovor je 2. Prva dva reda ne uzimamo u obzir jer na njihovom kraju nema znaka za niti jednu računsku operaciju.

1 1

Ako vam se dopala ova mentalna vježba pratite našu rubriku “Studentske mozgalice” i upustite se u svijet koji je pun zanimljivih, izazovnih i, naravno, obrazovnih mozgalica. Sve su one pažljivo osmišljene da vam pomognu da naoštrite moždane vijuge, idealno za pripremu predstojećih ispita. Jer, kao što kaže stara izreka: “U zdravom tijelu, zdrav duh” – a mi dodajemo: i bistar um!

Studentska mozgalica: Koliko nogu vidite na slici?