15 fotografija koje su obilježile 20. vijek

Nadgrobni spomenik paru različite vjere koji se volio. Ona je sahranjena na katoličkom, a on na protestantskom groblju, 1901.