15 fotografija koje su obilježile 20. vijek

Radnik na banderi daje disanje kolegi koji je doživio strujni udar, 1967.