15 fotografija koje su obilježile 20. vijek

Ledeni brijeg na Antarktiku, 1911.