15 fotografija koje su obilježile 20. vijek

Čovek koji nije htio da pozdravi Hitlera, Berlin 1936.