15 fotografija koje su obilježile 20. vijek

Albert Ajnštajn i prijatelj sjede na plaži, New York 1939.