15 fotografija koje su obilježile 20. vijek

Prva žena Kathrine Switzer, koja se protivila zabrani učestvovanja ženama na Bostonskom maratonu, 1967.