27.11.2016.

Na ispitu: Ono kad ne znaš odgovor na pitanje, ali nećeš da ostaviš “prazno”