Dodajte sadržaj u Infocentar

Ukoliko se Vaš objekat, institucija ili organizacija ne nalaze u Infocentru, pomoću kontakt forme ispod možete postati dio najvećeg studentskog adresara u Bosni i Hercegovini. Polja označena zvjezdicom * su obavezna. Za sva dodatna pitanja kontaktirajte nas putem e-maila info@studomat.ba.

Naziv*
U ovom polju upisujete puni naziv objekta, institucije ili organizacije koju unosite u Infocentar.
Lokacija*
Upišite lokaciju objekta, institucije ili organizacije koju unosite u Infocentar. Adresu možete upisti na dva načina. Upišite adresu i grad, npr. "Obala Kulina bana 1, 71000 Sarajevo", a zatim izaberite opciju "Pronađi adresu na mapi". Adresu možete upisati i na način da sadržaj koji upisujete u Infocentar pronađete na mapi, kliknete na isti, a zatim izaberete opciju "Preuzmi adresu sa mape".
Address Line 1
City
State / Province / Region
Postal / Zip Code
Country
Latitude
Longitude
Kategorija*
Izaberite kategoriju u kojoj će se nalaziti sadržaj koji upisujete u Infocentar.
 »
 »
Kontakt informacije
Upišite kontakt informacije objekta, institucije ili organizacije koju unosite u Infocentar.
Phone Number
Mobile Number
Fax Number
E-mail
Website
Profili na društvenim mrežama
Ukoliko vaš objekat, institucija ili organizacija komunicira putem društvenih mreža, linkove do profila možete upisati ispod.
Twitter
Facebook URL
Google+ URL

NAPOMENA: STUDOMAT.ba zadržava pravo da ne prihvati sadržaje ukoliko ocijeni da isti ne odgovaraju namjeni Infocentra. Za sva dodatna pitanja kontaktirajte nas putem e-maila info@studomat.ba.

ŠTA JE INFOCENTAR PREMIUM?

Premium opcija omogućava bolju vidljivost prilikom pretraživanja Infocentra, više opcija prilikom ubacivanja vašeg sadržaja kao i istaknuto mjesto u rubrikama Infocentra. Ukoliko želite da vaš objekat, instituciju, organizaciju ili uslugu predstavite što većem broju studenata kontaktirajte nas na e-mail marketing@studomat.ba.